Publicera och dela forskningsdata - en översikt

Förväntningar på att publicera och tillgängliggöra forskningsdata blir allt högre. Situationen med covid-19 har skyndat på processen. Både förlag och finansiärer efterfrågar / kräver att underliggande data kan refereras till när din artikel publiceras. Även när ditt manuskript genomgår peer review så kan underliggande data efterfrågas.

Sedan hösten 2020 finns en nyinrättad funktion, Data Access Unit (DAU) på universitetsbiblioteket. Vi är ett team med olika kompetenser som har till uppgift att stödja dig som forskare och medarbetare på KI i processen med att publicera och dela dina forskningsdata.

Checklista - vad är viktigt att tänka på

Dina forskningsdata...

teaser

Behöver du veta mer om hur du publicerar eller delar forskningsdata? Data Access Unit (DAU) på biblioteket erbjuder skräddarsydda workshoppar i ämnet för KI:s forskargrupper och institutioner. Det erbjuds även ett antal fasta, digitala tillfällen per termin för forskare och doktorander att anmäla sig till. Samtliga workshoppar hålls på engelska.

Helena Eckerbom

Helena

Bibliotekarie

Citera och referera till forskningsdata

Att citera data innebär att referera till en publicerad samling av forskningsdata på samma sätt som man gör till tidskriftsartiklar, rapporter, konferensbidrag och andra publikationer. En referens till en publicerad datasamling bör inkludera tillräcklig information för att den korrekta versionen ska kunna hittas.

DataCite och CrossRef har också tagit fram ett verktyg: DOI Citation Formatter där du själv kan välja stil på citeringen. En citering till data bör inkludera tillräcklig information för att den korrekta versionen av data ska kunna hittas.

Citeringen ska innehålla:

  • Primärforskare/organisation
  • Titel
  • År
  • Version
  • Datarepositorium/förmedlare
  • DOI

Att referera till dataset, använd bibliotekets referensguide för APA & Vancouver

DataCite, Cite your data

Tracing data : data citation roadmap for Finland
 

Licenser för data

För att forskningsdata som gjorts öppet tillgängliga ska vara möjliga att återanvända är det bra om det finns en licens för materialet. En licens ger information om vad som är tillåtet att göra med datasetet och vad som inte är tillåtet. Creative Commons och Open Data Commons-licenser är vanligt använda öppna licenser för data.

Läs mer om Licenser, embargo och restriktioner för forskningsdata hos Svensk nationell datatjänst.
 

Återanvändning och reproducerbarhet

teaser

Dokumentation av forskningsdata och analyser förbättrar förutsättningarna för att analyserna blir reproducerbara. Detta gör att såväl du som dina forskningsgruppsmedlemmar och andra kan återupprepa analyserna och komma fram till samma resultat.

Gustav Nilsonne.

Gustav Nilsonne

Forskare och koordinator

Kontakta DAU

Tycker du att det här låter komplicerat och behöver veta mer? Vi erbjuder också kurser och workshoppar. Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor till oss på Data Access Unit (DAU).

En person arbetar framför dator.

Data Access Unit

Data Access Unit på universitetsbiblioteket hjälper dig med tillgängliggörande och publicering av forskningsdata. Vi är en del av Research Data Office (RDO) på KI.