Personalen tipsar

search_result

Jag vill tipsa om Torget, som ligger centralt i biblioteket, i både Solna och i Flemingsberg. Det är ytor för människor att mötas fysiskt på, platser för det akademiska samtalet.

Medarbetare Saga Pohjola Ahlin

Saga

Enhetschef
search_result

Visste du att du kan publicera dig med omedelbar öppen tillgång i mer än 12 000 tidskrifter utan att själv behöva betala någon publiceringsavgift för open access? Du hittar tidskrifterna med hjälp av verktyget Open Access/APC Checker Tool på bibliotekets webbplats eller via Medarbetarportalen bland de digitala verktygen.

Lina Waltin

Lina

Bibliotekarie
search_result

Är du på gång att publicera en artikel och förlaget frågar om det finns en DOI för ditt dataset?

Glenn Haya

Glenn

Systemutvecklare
search_result
Denna text publicerades ursprungligen 21 april, 2020, mitt under första vågen av pandemin.

Av naturliga skäl kommuniceras det just nu vitt och brett om den pågående pandemin och inte sällan bifogas bildmaterial för att locka oss till vidare läsning, visuellt orienterade varelser som vi är. Men vad är det för bilder vi ser och vad förmedlar egentligen det grafiska materialet?

Personalporträtt av Erik Svallingson

Erik Svallingson

Systemutvecklare
search_result

Vet du om att biblioteket erbjuder två webbläsartillägg som automatiskt kollar vilka artiklar KI har tillgång till via prenumerationer och hittar artiklar med öppen tillgång?

Karin Perols

Karin

Bibliotekarie
search_result

Att dela forskningsdata blir en allt viktigare del inom öppen vetenskap. Data Access Unit på KIB ger stöd till KI:s forskare i processen med att publicera forskningsdata. Vi som arbetar med Data Access Unit träffade Malin Sandström från International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF) för att diskutera artikel “Recommendations for repositories and scientific gateways from a neuroscience perspective”, som hon publicerade nyligen. 

Glenn Haya

Glenn

Systemutvecklare
search_result

Behöver du veta mer om hur du publicerar eller delar forskningsdata? Data Access Unit (DAU) på biblioteket erbjuder skräddarsydda workshoppar i ämnet för KI:s forskargrupper och institutioner. Det erbjuds även ett antal fasta, digitala tillfällen per termin för forskare och doktorander att anmäla sig till. Samtliga workshoppar hålls på engelska.

Helena Eckerbom

Helena

Bibliotekarie
search_result

Vid referat är det viktigt att formulera sig självständigt, med egna ord. Det är ett sätt att visa att du har läst, bearbetat och förstått informationen och omvandlat den till egen kunskap. Här får du några tips på effektiva strategier för att kunna formulera sig självständigt!

Kristina Froelich

Kristina

Skrivpedagog (svenska)
search_result

Söker du information om något begrepp som innehåller två eller flera ord? Kanske har du märkt att du ibland får träffar där dessa två ord inte alls står i närheten av varandra? Här kommer några tips på vad du kan göra för att databasen ska tolka dina sökord på rätt sätt.

Sabina Gillsund

Sabina

Bibliotekarie
search_result

Dokumentation av forskningsdata och analyser förbättrar förutsättningarna för att analyserna blir reproducerbara. Detta gör att såväl du som dina forskningsgruppsmedlemmar och andra kan återupprepa analyserna och komma fram till samma resultat.

Gustav Nilsonne.

Gustav Nilsonne

Forskare och koordinator