Kontakta oss med frågor kring open access, bibliometri, litteratursökning,  publicering i KI Open Archive och strategisk publicering.

Mån–fre 10-15
08-524 84 000

 

Forskare som behöver hjälp med litteratursökningar kan vända sig till sökargruppen.

Läs om det internationella registret för forskare och registrera ett ORCID i Bibliometric Verification Toolkit.

KIB:s forskarstöd lär dig känna igen hur ett oseriöst förlag (även kallat rovdjursförlag) beter sig, och därmed hur du kan undvika att fastna i deras grepp.

Oavsett om du studerar, forskar eller undervisar vid KI så kan funderingar om upphovsrätt uppstå – hur du får använda andras material och rätten till ditt eget.

På gång

KI, som alla andra universitet och högskolor i Sverige, har saknat direkt tillgång till fulltexten till artiklar som har publicerats efter juni 2018 i Elseviers tidskrifter.
Nu finns vårens workshop-serie för doktorander färdig på vår webbplats. Vi erbjuder tjugosex aktiviteter under terminen!