Hoppa till huvudinnehåll

Publicera & analysera

Här hittar du information om Universitetsbibliotekets stöd inom publicering och analys av forskningsresultat. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

I Open Access/APC Checker Tool söker du efter tidskrifter som ingår i KI:s avtal med förbetalda publiceringsavgifter/APC. 

Publicera din artikel open access
Publicera din artikel open access
Getty Images. En bild på händer och datorer.

Publicera din artikel open access

Här hittar du information om hur du publicerar dig open access enligt KI:s policy, vilka avtal med förbetalda författaravgifter/APC:er som finns och vad olika licenser betyder.

Publicera och dela forskningsdata

Publicera och dela forskningsdata

Öppet tillgängliggörande (open access) och publicering av data är ofta ett av de sista stegen i ett forskningsprojekt. Det kan finnas flera anledningar till att öppet publicera och tillgängliggöra sitt projekts data och några av anledningarna redogör vi för på den här sidan.

E-spikning och parallellpublicering i KI Open Archive

E-spikning och parallellpublicering i KI Open Archive

I KI Open Archive hittar du avhandlingar skrivna vid Karolinska Institutet och öppet publicerade manuskript och artiklar. Det är också här du e-spikar din avhandling eller parallellpublicerar din artikel.

Bibliometri & verifiering

Bibliometri & verifiering

Är du forskare på Karolinska Institutet och/eller Region Stockholm och vill verifiera dina artiklar? Här hittar du information om hur du gör, bibliometridatabasen och mycket mer.

Strategisk publicering

Strategisk publicering

Vetenskaplig kommunikation sker oftast genom publicering av forskningsresultat i tidskriftsartiklar. När man skall publicera en artikel finns det en del aspekter man bör ta hänsyn till, här ger vi dig tips och råd om vad du ska tänka på.

Publiceringsstöd

Kontakta oss med frågor kring open access, bibliometri, publicering i KI Open Archive och strategisk publicering.

Data Access Unit

Data Access Unit på universitetsbiblioteket hjälper dig med tillgängliggörande och publicering av forskningsdata. Vi är en del av Research Data Office (RDO) på KI.