Data Access Unit

Sedan hösten 2020 finns en nyinrättad grupp, Data Access Unit (DAU) på Karolinska Institutets universitetsbibliotek (KIB). Vi är ett team med olika kompetenser som har till uppgift att stödja dig som forskare och medarbetare på KI i processen med att publicera och dela dina forskningsdata.

DAU har ett nära samarbete med universitetsbibliotekets Publiceringsstöd. Tillsammans kan vi ge dig ett stöd genom hela den vetenskapliga publiceringsprocessen.

DAU-gruppen ansvarar specifikt inom Research Data Office (RDO) för att publicera och dela KI:s dataset, både med fullt öppen tillgång och begränsad åtkomst. DAU hjälper till vid publicering av databeskrivningar i Svensk Nationell Datatjänsts (SND) katalog. I detta ingår en granskning de beskrivningar som skapas via SND:s dokumentationssystem DORIS.

Publicering och delning av forskningsdata underlättar återanvändning och reproducerbarhet.

Kurser och workshops

Aktuella workshops finns annonserade i vår kalender. Du kan också beställa en workshop om forskningsdata.

En person arbetar framför dator.

Data Access Unit

Data Access Unit på universitetsbiblioteket hjälper dig med tillgängliggörande och publicering av forskningsdata. Vi är en del av Research Data Office (RDO) på KI. 

Senast uppdaterad: 2021-12-09