Referenshanteringsprogram

Att använda ett referenshanteringsprogram är ett bra stöd i det vetenskapliga skrivandet – både för dig som student och forskare. Oavsett om du skriver ett kortare arbete eller en vetenskaplig artikel kommer du behöva referera till annan forskning enligt en specifik referensstil, något som är krångligt och tidskrävande om det görs manuellt.

Din personliga sekreterare? Ja, så skulle man också kunna beskriva ett referenshanteringsprogram.

I grund och botten handlar det om att under studier och forskning på ett systematiskt sätt samla, organisera, läsa och citera publicerad forskning. Genom att skapa ett system för detta spar du tid och undviker dubbelarbete. Förhoppningsvis gör en systematisk litteraturinsamling forskningsprocessen mer strukturerad och transparent. Denna slags systematik kan också förhindra oavsiktligt plagiat.

Ett referenshanteringsprogram hjälper dig att:

  • samla referenser till artiklar, böcker, rapporter etcetera.
  • spara och organisera referenser i ett bibliotek.
  • importera referenser i din text i Word.
  • skapa korrekta referenser och en referenslista enligt olika referensstilar.

Är du trött på att skriva dina referenser manuellt? Då finns det många verktyg som kan hjälpa dig med referenshanteringen. Men tänk på att det är ditt ansvar att se till att dina referenser är rätt i slutändan!

Endnote

""Endnote är ett fristående program som man laddar ner till sin dator, för närvarande i version X9. Programmet, som kostar pengar att köpa, används framför allt av doktorander och forskare som har större krav på funktionalitet, prestanda och flexibilitet, till skillnad mot den enklare webbaserade versionen. Till Endnote finns även en app för iPad.

Du som är anställd på KI och vill ha Endnote installerad kontaktar den licensansvariga på din institution, som laddar ner programmet från Uppsala universitets programvaruserver och sköter det administrativa. Det finns ingen generell Endnote-licens för KI, vilket förekommer på andra lärosäten. I viss mån avspeglar det en ambition hos oss att vara programneutral: att det är upp till den enskilde forskaren och/eller institutionen att bestämma vilket program man vill använda.

Viktig information: Från och med Endnote version X9.3.x har programmet gått från 32- till 64-bitar i sin databasuppbyggnad. Detta leder i dagsläget till stora kompabilitetsproblem med att öppna antingen äldre versioner, det vill säga fram till X9.2.x i den senaste versionen, eller vice versa. I vår guide får du tips om hur du kommer runt detta problem.

Endnote X9 guide

Det mesta du behöver veta om Endnote finns i vår manual Endnote X9 guide (endast på engelska).

Endnote X9 guide

Om du vill fördjupa dig

  • Endnotes webbplats kan du ladda ner stilmallar för tusentals olika tidskrifter.
  • Så här använder du Endnote X9 (film från Lunds universitet, på svenska).
  • Om du vill köpa Endnote för privat bruk, vänd dig till företaget Alfasoft.

Endnote Online

Endnote Online är en molnbaserad version av Endnote och är i dag gratis att använda. Som student och forskare på KI får du dock tillgång till utökad funktionalitet om du skapar ett konto via denna knapp.

Skapa ett konto / Logga in i Endnote Online

Eftersom programmet är molnbaserat använder du det via en webbläsare, vilket kan vara en fördel jämfört med Endnote-programmet som är bundet vid en viss dator. Däremot behöver man i båda fallen ladda ner ett tilläggsprogram till Word som används för att importera referenser i en text.

Endnote Online manual

Allt du behöver veta för att komma igång med Endnote Online hittar du i vår Endnote Online manual.

Endnote Online manual

KI:s egna referensstilar

I Endnote Online finns modifierade varianter av referensstilarna APA och Vancouver.

  • APA 6th KI (svenska)
  • APA 6th KI (engelska)
  • Vancouver KI 

I KI:s APA-stilar är det till skillnad från i den vanliga APA-stilen möjligt att ange datum för när en resurs hämtades. Om du väljer APA KI svenska får du texterna i referenserna som till exempel "Hämtad från" på svenska. I KI:s Vancouverstil exkluderas viss onödig information som "Epub". Vi har också lagt in ett hängande indrag i bibliografin. 

Du har tillgång till KI egna referensstilar bara om du skapat kontot via inloggningen ovan.

Du kan också ladda ner referensstilen Vancouver KI (.ens-fil) om du har Endnote installerad lokalt på din dator.

Mendeley

Mendeley finns liksom Endnote i en klient- och en webbversion, men även för iPhone och iPad. Mendeley är gratis att använda, men mot betalning får man tillgång till extra funktionalitet och lagringsutrymme.

Det som framför allt skiljer Mendeley från Endnote är de kollaborativa möjligheterna. I programmet skapar du en personlig profil och blir en del av Mendeleys globala forskningsnätverk. I profilen lägger du upp information om forskningsområde, institutionstillhörighet, publikationer etcetera, ungefär som ett publikt CV på webben.

Precis som i Facebook kan du bli ”vän” med exempelvis kollegor som du samarbetar med, och därmed löpande bli uppdaterad på deras aktivitet i Mendeley. Det är också möjligt att skapa grupper, öppna som slutna, för att dela referenser och fulltextartiklar.

Om du är intresserad av att testa Mendeley, använd gärna vår manual Mendeley – a short guide.

Zotero

Zotero är ett gratis referenshanteringsprogram. Du laddar ner det som ett plug-in till din webbläsare och till ditt ordbehandlingsprogram. Zotero fungerar tillsammans med Word, LibreOffice och Google Docs.

Med hjälp av en ikon vid adressfältet kan du med ett klick spara referenser till böcker, artiklar, webbsidor och andra typer av källor. Ditt Zotero-bibliotek lagras lokalt på din dator men genom att synka det kan du komma åt det från flera olika datorer. 

Vilket program ska jag välja?

Det finns en uppsjö referenshanteringsprogram att välja på. I tabellen nedan jämförs Endnote, Endnote Online, Mendeley, Zotero och Papers. Alla referenshanteringsprogram har olika förtjänster och används av studenter och forskare.

Endnote Endnote Online Zotero Mendeley Papers
Primär målgrupp Forskare Student Student Forskare/Student Forskare
Gratis Kostar Gratis Gratis Gratis till en viss gräns Kostar
Kompatibelt med Word Word

Word, LibreOffice, Google Docs

Word, LibreOffice Word
Appar Ja Nej Nej Ja Ja
Inkludera fulltext-PDF Ja, även automatiskt Ja Ja Ja Ja
Annotera i PDF:er Ja Nej Ja, med hjälp av appen ZotPad Ja Ja
Samarbete Nja Ja, dela grupper med referenser Ja, dela grupper med referenser Ja, även dela fulltext och anteckningar Nej
Tidskriftstitlar Automatisk förkortning Nej Automatiskt Automatiskt Nej
Ändra i / skapa stilar Ja Inte som användare, men biblioteket kan via admin-konto Ja Ja

Skapa men inte ändra stilar

Vill du veta mer finns utförligare information på respektive programs hemsida. Därtill kan du i de flesta fall ladda ner en gratis testversion för de program som tar betalt.

En betydligt utförligare jämförelse tillhandahåller biblioteket vid Imperial College, London.

Support

Studenter kan få stöd i Endnote Online.

Drop-in online kl 11.30 – 14.00, samt bokade tider.
08-524 84 000

Forskare kan få stöd i Endnote.

Mån–fre 9.00–16.00
08-524 84 000

Kurser

På många grundutbildningsprogram erbjuds integrerade kurstillfällen i Endnote Online. Då kommer din kurs att vara inbokad i ditt ordinarie schema.

Introduktionskurser i Endnote, som är öppna för alla intresserade med koppling till KI, erbjuds regelbundet – både på svenska och engelska. När dessa kurser ges kan du se i vår kalender.

Vi erbjuder även grupper som vill ha en introduktionskurs Endnote, till exempel på en institution eller statlig myndighet, att mot betalning beställa en kurs.

Senast uppdaterad: 
2020-11-23