Referenshanteringsprogram

Att använda ett referenshanteringsprogram är ett bra stöd i det vetenskapliga skrivandet – både för dig som student och forskare. Oavsett om du skriver ett kortare arbete eller en vetenskaplig artikel kommer du behöva referera till annan forskning enligt en specifik referensstil, något som är krångligt och tidskrävande om det görs manuellt.

Din personliga sekreterare? Ja, så skulle man också kunna beskriva ett referenshanteringsprogram.

I grund och botten handlar det om att under studier och forskning på ett systematiskt sätt samla, organisera, läsa och citera publicerad forskning. Genom att skapa ett system för detta spar du tid och undviker dubbelarbete. Förhoppningsvis gör en systematisk litteraturinsamling forskningsprocessen mer strukturerad och transparent. Denna slags systematik kan också förhindra oavsiktligt plagiat.

Ett referenshanteringsprogram hjälper dig att:

  • samla referenser till artiklar, böcker, rapporter etcetera.
  • spara och organisera referenser i ett bibliotek.
  • importera referenser i din text i Word.
  • skapa korrekta referenser och en referenslista enligt olika referensstilar.
Endnote

EndNote

EndNote är ett fristående program som man laddar ner till sin dator, för närvarande i version 20. Programmet, som kostar pengar att köpa, används framför allt av doktorander och forskare som har större krav på funktionalitet, prestanda och flexibilitet, till skillnad mot den enklare webbaserade versionen. Till EndNote finns även en app för iPad.

Du som är anställd på KI och vill ha EndNote installerad kontaktar den licensansvariga på din institution, som laddar ner programmet från Uppsala universitets programvaruserver och sköter det administrativa. Det finns ingen generell EndNote-licens för KI, vilket förekommer på andra lärosäten. I viss mån avspeglar det en ambition hos oss att vara programneutral: att det är upp till den enskilde forskaren och/eller institutionen att bestämma vilket program man vill använda.

Viktig information: Från och med EndNote version X9.3.x har programmet gått från 32- till 64-bitar i sin databasuppbyggnad. Detta leder i dagsläget till stora kompabilitetsproblem med att öppna antingen äldre versioner, det vill säga fram till X9.2.x, i den senaste versionen, eller vice versa. Läs gärna våra tips på hur du kommer runt detta problem.

EndNote 20-guide

Det mesta du behöver veta om EndNote finns i vår EndNote 20-guide (endast på engelska).

Relaterade länkar

EndNote Online

EndNote Online är en molnbaserad version av EndNote och är i dag gratis att använda. Som student och forskare på KI får du dock tillgång till utökad funktionalitet om du skapar ett konto via denna knapp.

Eftersom programmet är molnbaserat använder du det via en webbläsare, vilket kan vara en fördel jämfört med EndNote-programmet som är bundet vid en viss dator. Däremot behöver man i båda fallen ladda ner ett tilläggsprogram till Word som används för att importera referenser i en text.

EndNote Online-manual

Allt du behöver veta för att komma igång med EndNote Online hittar du i vår EndNote Online-manual.

KI:s egna referensstilar

I EndNote Online finns modifierade varianter av referensstilarna APA och Vancouver.

  • APA 7th KI (svenska)
  • Vancouver KI

Det finns ingen KI-stil för APA 7 på engelska då det inte behövs.

Om du väljer APA KI svenska får du texterna i referenserna som till exempel "Hämtad från" på svenska. I KI:s Vancouverstil exkluderas viss onödig information som "Epub". Vi har också lagt in ett hängande indrag i bibliografin.

Du har tillgång till KI egna referensstilar bara om du skapat kontot via inloggningen ovan.

Ladda ner APA 7th KI (svenska)

Du kan också ladda ner referensstilen APA 7th KI (svenska) (.ens-fil) om du har EndNote installerad lokalt på din dator:

Ladda ner Vancouver KI

Du kan också ladda ner referensstilen Vancouver KI (.ens-fil) om du har EndNote installerad lokalt på din dator:

Zotero

Zotero

Zotero är ett gratis referenshanteringsprogram. Du laddar ner det som ett plug-in till din webbläsare och till ditt ordbehandlingsprogram. Zotero fungerar tillsammans med Word, LibreOffice och Google Docs.

Med hjälp av en ikon vid adressfältet kan du med ett klick spara referenser till böcker, artiklar, webbsidor och andra typer av källor. Ditt Zotero-bibliotek lagras lokalt på din dator men genom att synka det kan du komma åt det från flera olika datorer.

Vilket program ska jag välja?

Det finns en uppsjö referenshanteringsprogram att välja på. I tabellen nedan jämförs EndNote, EndNote Online och Zotero. Alla referenshanteringsprogram har olika förtjänster och används av studenter och forskare.

Översikt referenshanteringsprogram
  EndNote EndNote Online Zotero  
Primär målgrupp Forskare Student Student  
Gratis Kostar Gratis Gratis  
Kompatibelt med Word Word Word, LibreOffice, Google Docs  
Appar Ja Nej Nej  
Inkludera fulltext-PDF Ja, även automatiskt Ja Ja  
Annotera i PDF:er Ja Nej Ja  
Samarbete Nja Ja, dela grupper med referense Ja, dela grupper med referenser  
Tidskriftstitlar Automatisk förkortning Nej Automatiskt  
Ändra i / skapa stilar Ja Inte som användare, men biblioteket kan via admin-konto Ja  

Support

Studenter kan få stöd i EndNote Online hos bibliotekarierna som bemannar handledning i informationssökning.

Två kvinnor vid en laptop

Handledning i informationssökning

Ska du söka vetenskapliga artiklar eller skriva referenser och behöver råd? Då kan du få hjälp av våra bibliotekarier. Vi erbjuder både drop-in i Zoom och bokad handledning.

Öppettider drop-in-handledning i Zoom

mån - fre: 12:00-14:00
lör - sön: Stängt

Forskare kan få stöd i EndNote 20 genom bokad handledning med en bibliotekarie.

Kurser

På många grundutbildningsprogram erbjuds integrerade kurstillfällen i EndNote Online. Då kommer din kurs att vara inbokad i ditt ordinarie schema.

Introduktionskurser i EndNote, som är öppna för alla intresserade med koppling till KI, erbjuds regelbundet – både på svenska och engelska. När dessa kurser ges kan du se i vår kalender.

Vi erbjuder även grupper som vill ha en introduktionskurs i EndNote, till exempel på en institution eller statlig myndighet, att mot betalning beställa en kurs

Senast uppdaterad: 2022-12-14