Posterdesign

Din poster är ett skyltfönster för din forskning och på så vis måste den vara iögonfallande och rak på sak. Du har bara sekunder, eller i bästa fall några minuter på dig, för att locka besökarens uppmärksamhet till just din poster.

Postermallar

Bildmakarna tillhandahåller en postermall i PowerPoint som du kan ladda ned och bearbeta. Mallen är utformad i enlighet med KI:s grafiska profil.

Postermall PowerPoint, liggande
Postermall PowerPoint, liggande
Postermall liggande

Postermall PowerPoint, liggande

Ladda ned PowerPoint-mall för liggande postrar, A0 119 x 84cm, enligt KI:s grafiska profil.

Postermall PowerPoint, stående
Postermall PowerPoint, stående
Postermall stående

Postermall PowerPoint, stående

Ladda ned PowerPoint-mall för stående postrar, A0 84 x 119cm, enligt KI:s grafiska profil

Locka till läsning

Håll ditt meddelande kort och tydligt. Om du lyckas få läsarens uppmärksamhet är chansen att du kommer att kunna ge hen mer detaljerad information i form av handouts eller QR-koder med fördjupande information. Om du inte fångar besökarens uppmärksamhet spelar det ingen roll hur intressant din forskning är, eftersom besökaren aldrig kommer att veta om det.

Ditt huvudbudskap

Att hålla ditt meddelande tydligt och din text kortfattad är den svåraste delen av posterdesign. Du har antagligen spenderat flera år med de resultat du vill presentera, och det finns risk för långa beskrivningar av dina metoder och slutsatser tillsammans med illustrationer för att få med så mycket som möjligt. Ofta försöker man pressa in för mycket på en enda poster.

Du måste lära dig att vara hänsynslös när du bestämmer dig för vad som är relevant och förmedlar ditt budskap till din målgrupp. Ta gärna hjälp av en en utomstående som kan komma med feedback. Om den personen inte förstår ditt budskap inom några minuter behöver du förmodligen designa om din poster.

Vanliga fel i posterdesign

 • Försöka förmedla för mycket information
 • För mycket text, för många ord
 • För lång titel
 • För få illustrationer
 • För små typsnitt
 • För mycket detaljer i diagram
 • För starka färger i designen
 • För starka gränser kring textrutor
 • För små marginaler i textrutor
 • För lite vitt utrymme mellan textblock och illustrationer
 • Icke-logisk presentation av resultat och delar i forskningsprocessen

Planering

Här är några praktiska råd om vad du bör tänka på innan du börjar designa din poster.

Kontrollera konferensarrangörernas instruktioner

Kontrollera arrangörens instruktioner för att storlek och format för postern. Kommer din poster presenteras på en plats som kräver liggande eller stående format? Liggande format är definitivt att föredra eftersom det mesta av postern då kommer att vara i ögonhöjd.

Se till att få posternumret från arrangörerna (om det finns) i förväg så att du kan skriva ut det på affischen.

Se till att ha tid

Som med de flesta saker tar det lika mycket tid att förbereda en poster som du låter det ta. Men mellan tummen och pekfingret så kan du räkna med minst en vecka, särskilt om om du har liten erfarenhet av att göra posters.

Ett bra sätt att göra tidsplaneringen är att börja med deadline och arbeta bakåt för att markera några tidsfrister. Detta är särskilt viktigt om det finns flera författare involverade i posterproduktionen. 

Kom ihåg att lämna lite tid för korrigering av granskning, redigering och sista minuten-ändringar.

Tilldela minst en dag för själva tryckprocessen. Det finns alltid något som kan gå fel så vänta inte till sista minuten även om du inte räknar med några problem.

Transport

Tänk på hur du ska transportera postern till konferensen. Ska du vika den eller rulla den?

Om du använder dig av Bildmakarnas tryckeritjänst så kommer de att förse dig med ett praktiskt rör för transport av affischen.

Backup

Kom ihåg att ta dig tiden att göra en backup av din poster. Se till att den är enkelt tillgänglig i en molntjänst du alltid har tillgång till. 

Handouts

Ibland är det uppskattat med utskrivna handouts för dina läsare. Den ska innehålla en miniatyrversion av din affisch och kan ge mer detaljerad information om ditt arbete, i en illustrerad berättande form. Du vill att folk ska komma ihåg dig och ditt arbete!

Planera innehållet

Du bör alltid göra en grov skiss för hur postern kommer se ut innan du börjar det riktiga layoutarbetet. Detta hjälper dig att fokusera på den övergripande presentationen innan du går in i det detaljerade arbetet med att designa din poster bit för bit.

Glöm inte de allmänna designprinciperna; inkludera vitt utrymme, hålla linjer och färger subtila, och försöka få varje element att bidra till att berätta din historia.

Nu är det dags att dyka ner i detaljerna och bestämma vad du ska ha på din poster!

Målgrupp

Vem kommer att vara din publik på konferensen där din poster kommer att visas? Är de experter eller nybörjare? Anpassa din information till din målgrupp. Om de är specialister är det tillåtet att använda teknisk jargong eller akronymer, men om du har en allmän publik bör du försöka minimera eller eliminera jargong och använda mer begriplig terminologi.

Abstract

I de flesta fall kräver arrangörerna att du skickar ett abstract före konferensen. Detta abstract ska berätta för läsarna varför ditt arbete är viktigt, dina metoder och dina slutsatser. Ditt abstract kan hjälpa dig formera kontur för din poster, och din poster kan betraktas som ett illustrerat abstract.

Synopsis

Börja med att tänka på din affisch som ett skyltfönster för ditt arbete snarare än en möjlighet till en fullständig presentation. En poster är inte avsedd att vara en vetenskaplig artikel. 

En bra poster måste vara både iögonfallande och informativ. För en forskare kan detta verka något populistiskt, men kom ihåg att om du inte ses blir du inte läst. Ditt mål är att få besökare att stanna vid din poster.

Börja med att bestämma huvudbudskapet som du vill att din poster ska förmedla till din publik. Detta meddelande ska anges i en eller två meningar. Du kan också välja att designa din poster för att ta itu med en central fråga. I detta fall bör du ange frågan och svaret tydligt på postern.

Eftersom en poster främst är en visuell presentation, försök hitta sätt att illustrera dina metoder och resultat med bilder. Använd bilder, diagram, pilar och layout för att rikta tittarens visuella uppmärksamhet, snarare än att försöka förklara meddelandet med enbart text.

Alla illustrationer och text som används på postern ska på något sätt relatera till posterns huvudbudskap.

Utvärdera och redigera

Utvärdera ditt arbete med en utvärdering på 60 sekunder. Om du inte får fram huvudbudskapet på en minut måste du designa om postern. Ännu bättre, låt en utomstående som inte är bekant med din forskning vara försökskanin!

Låt dina kollegor kommentera ditt utkast. Skicka ut och be om kommentarer. Det är användbart att få feedback från kursare, lärare och professorer samt läsare från andra discipliner.

Be om hjälp av din handledare vid utformning och korrekturläsning av din poster.

Checklista innehåll

Se till att din poster tydligt illustrerar:

 • Verkets titel
 • Författarnas namn
 • Ämnet
 • Varför detta är viktig forskning
 • Forskningen du har genomfört
 • Dina slutsatser

Layout

En poster är främst visuella presentationer. Din poster bör domineras av självförklarande illustrationer som grafer och bilder medan mängden text ska hållas på ett minimum. Dina texter finns där för att stödja dina illustrationer. Slutsatsen eller abstractet är vanligtvis den enda platsen där hela meningar ska användas.

En balanserad och snygg affisch har vanligtvis cirka 40% grafik, 20% text och så mycket som 40% tomt utrymme. Detta beror på att tomt utrymme mellan posterelement kan användas både för att separera dem och gruppera dem i, stället för att använda skiljelinjer.

Använd en logisk struktur och ett kolumnformat och etikett- eller nummerunderavsnitt i kolumner så att läsaren lätt kan navigera i innehållet på din poster.

Gör alla visuella element av affischen tillräckligt stora för att se två till fyra meter bort. Detta inkluderar stor text, förstorade foton, förenklade grafer och diagram och enkla ritningar.

Format

Det är i allmänhet att föredra att använda liggande format snarare än porträttformat när du utformar en poster, eftersom läsaren då kommer ha en större andel av posterområdet i ögonhöjd, vilket gör läsning och tolkning både enklare och bekvämare.

Ordning

Bestäm en logisk ordning för det material du ska presentera och ordna materialet i sektioner som så småningom hamnar i posterkolumner. Det är vanligt att ordna posterns innehåll i en serie av tre till fem kolumner. Detta underlättar flödet för att läsa innehållet på din poster.

Det är vanligt att använda numreringen av element för att underlätta läsarnas förståelse, men det är också möjligt att använda det vita utrymmet på ett kreativt sätt för att indikera informationsflödet.

Sätt den viktigaste delen av ditt budskap först. Vanligtvis är detta slutsatsen. Det bästa stället för avslutningen är alltså i det övre vänstra hörnet på din poster.

Vi rekommenderar att du placerar elementen på affischen i följande positioner:

 • Titeln överst
 • Författare och medförfattare nedan, överst
 • En kort introduktion med slutsatser i det övre vänstra hörnet
 • Metoder och resultat fyller återstående utrymme

Styckeformat

Använd vänsterjusterad text. 

Använd högst 35-45 bokstäver per rad (inklusive mellanslag) och högst 6 rader per stycke.

Textstorlek

Affischer ska vara läsbara från ett avstånd på cirka två meter. Detta för att förhindra trängsel runt postern om folk måste stå nära för att se, som kan avskräcka andra som är intresserade. Därför bör all text skrivas ut med bokstäver som är minst 1 cm höga som lätt kan läsas från två meters avstånd.

Typsnitt

Det bästa teckensnittet för textblock som är så korta som de borde vara på en poster är ett sans serif-typsnitt. Använd därför sans serif-teckensnitt som Arial eller Helvetica, snarare än serif-teckensnitt som Times eller Courier. 

Användningen av flera olika typsnitt på en poster kan distrahera läsaren från innehållet. Välj ett eller högst två teckensnitt och använd dem i hela postern. Om du väljer att använda två teckensnitt är användningen av san-serif-teckensnitt i rubriker och serif-teckensnitt i stycken en klassisk kombination. 

UNDVIK VERSALER I TEXTER SOM ÄR LÄNGRE ÄN EN RAD, FÖR ATT DE ÄR SVÅRARE ATT LÄSA. (Som framgår av detta exempel.)

Färger

Distrahera inte läsaren med för många färger. Välj ett färgschema med 2-3 färger och använd det konsekvent. Om du använder för många färger antar läsaren att du har använt dessa färger av en anledning och kommer att läsa innebörden i deras användning. För många färger kan också försämra det budskap som dina illustrationer är avsedda att förmedla.

Använd hög kontrast mellan text och bakgrundsfärg. En rekommendation som du kanske vill följa är att använda en ljus pastellfärgad bakgrund, till exempel beige eller grå, för att förena utseendet på din affisch. 

Undvik en mörk bakgrund med ljusa bokstäver. Du bör inte heller använda rött och grönt bredvid varandra eller röd text på en grön bakgrund (eller vice versa), för att undvika problem för färgblinda.

Obs! Färgerna som du ser på din bildskärm kommer inte att reproduceras exakt likadant på den tryckta postern och kan också skilja sig från ett eventuellt provtryck. 

Läs mer om färg och visualisering

Skiljelinjer

Använd mörka eller svarta kanter med försiktighet. 

Highlighta

Använd highlightingtekniker sparsamt. Du kan betona text med fetstil eller kursiv stil, men använd inte understrykning eftersom det minskar läsbarheten.

I vissa fall kan du använda förstorad eller färgad text för att framhäva vissa punkter på affischen. Detta är dock bara effektivt om du håller det till ett minimum.

Textelement

Posterns titel

Välj orden för titeln särskilt noggrant. Din titel ska vara kort men avslöja några av dina resultat eller din slutsats. 

Titeln ska vara läsbar från ett avstånd på 4-6 meter, vilket innebär att den ska vara cirka 4-5 cm hög. Det är ungefär en 96-punktsstorlek, eller 48 punkter förstorad med 200% vid utskrift. Om titelorden är väl valda kommer de att locka tittare närmare för att läsa mer om ditt arbete.

Bestäm om du kommer att justera titeln till vänster eller centrera den när resten av postern har designats, baserat på dina personliga preferenser och utrymmesbegränsningar.

Författare

Se till att författarnas namn är mindre än titeln eftersom de inte behöver ses på avstånd. En bra storlek är 72 punkter, lika med 2,5 - 3,5 cm vid utskrift. Det rekommenderas också att du använder fullständiga för- och efternamn, särskilt om du kommer att stå vid din poster. Detta gör det lättare för deltagarna att prata med dig.

Författartitlar utelämnas vanligtvis på en poster.

Författarankytning

Försök att gruppera författarnas namn och anknytningar så att deltagarna enkelt kan identifiera vem som kommer varifrån.

Anknytningar kan vara ännu mindre, cirka 36 - 48 punkter. 

Posternummer

Posterns sessionsnummer ska skrivas ut separat, med ungefär 96 punkter, i fetstil. Den placeras vanligtvis högst upp på titelbannern, till vänster, höger eller i mitten.

Slutsatser

Placera slutsatserna i det övre vänstra hörnet på din poster. De borde vara en av de första saker som en läsare ser. 

Förbered din slutsats med läsarens perspektiv i åtanke. Vad gjordes av vem? Undvik att använda passiv form; använd en aktiv röst när du skriver din text.

Brödtext

Här är några råd om hur du presenterar vad du har att säga - vad du ska säga först, textstorlek, teckensnitt att använda, styckeformat och hur mycket text du ska använda.

Affischens brödtext ska vara läsbar cirka 2 meter bort. Använd cirka 1 cm höjd för bokstäver som är läsbara från ett avstånd på cirka 2 m. För avsnittrubriker (till exempel Inledning), använd fetstil, kanske cirka 32-36 punkter. För stödtext (t.ex. text inom varje avsnitt och bildtexter), använd cirka 22-24 punkter (fetstil, om det är lämpligt).

Använd vänsterjusterad text i dina stycken eftersom den är lättare att läsa.

Använd en aktiv röst när du skriver texten och försök att begränsa hela affischtexten till 250 ord. Ta bort alla referenser och fyllnadsfraser, till exempel "se figur ..." och försök att använda illustrationer och figurer för att göra din poäng istället för ord. Använd fraser snarare än hela meningar.

Undvik att använda förkortningar förutom standardformer som m, kg, h och yr. Förkortningar som kräver förklaringar försvårar läsningen. Använd aldrig några speciella förkortningar som du har skapat för din studie.

Håll textelementen högst 50 ord. Dela din text i block med cirka 5 rader och 40-50 bokstäver i varje rad.

Använd punktlistor för att bryta upp textblock som tenderar att bli långa.

Referenser

Inkludera referenser på din handout istället för din poster.

Illustrationer

Om din poster ska bli lyckad beror till stor del på tydligheten i de illustrationer och tabeller som du använder. Självförklarande grafik bör dominera din affisch med en minimal mängd text som fungerar som ett komplement. Var inte rädd för att använda illustrationer eftersom de låter dig ta fram viktiga detaljer om vad du vill visa, oftast bättre än fotografier.

Som en tumregel bör illustrationerna vara lätta att läsa/se på två meters avstånd. 

Illustrationerna bör ha tillräcklig storlek för att vara synliga på avstånd, 8 cm x 8 cm är förmodligen de minsta att använda, och 10 cm x 12 cm är en bra storlek. Skisser är bäst om cirka 20 cm x 24 cm. 

Att använda mer än 3 eller 4 figurer/illustrationer kan indikera att du försöker säga för mycket med en poster.

Var noga med att få tillstånd om du använder någon annans illustrationer.

Diagram och tabeller

Återanvänd inte grafer och tabeller från din artikel för din poster utan att redigera, eftersom de förmodligen innehåller för mycket detaljer för en poster. Ta bort all icke-väsentlig information från grafer och tabeller.

Använd kontrast och färger för att betona. Använd färger för att skilja olika datagrupper i grafer. Undvik att använda mönster eller öppna staplar i histogram.

Håll dig till enkla 2-D-linjediagram och undvik 3D-grafer. 3D-grafer kan kanske vara lockande, men tenderar att inte addera något till ditt budskap.

Färgade transparenta overlay är också användbara för att jämföra / kontrastera grafiska resultat.

Siffror

Siffror är det bästa sättet att presentera data eftersom siffror är lättare att förstå än tabeller. Försök att göra din figur så omedelbart självförklarande som möjligt och minska mängden data till det absoluta minimum som krävs för att stödja dina slutsatser.

Alla etiketter ska vara horisontella och läsbara från två meters avstånd. Vertikala etiketter ska inte användas i din affisch. Använd inte "se figur 1" i din text.

För linjediagram, betona datapunkter och minimera anslutande linjer. Använd distinkta staplar och begränsa storleken på skiljelinjerna för stapeldiagram. Använd kontrasterande färger eller mönster för intilliggande delar av cirkeldiagram.

Foton

Planering är viktigt om du tänker inkludera foto.

Använd inte bilder från webbplatser eftersom deras låga upplösning bara gör dem lämpliga för skärmar och webbsidor. Bilder för användning på en poster ska skannas med 150 dpi till 100% av storleken som de kommer att användas på postern. Om du utformar i 50% skala (dvs: 18x30 för en 36x60 affisch), skanna sedan med 300 dpi. Spara bilden som en JPEG-fil av hög kvalitet.

Postersessioner hålls ofta i rum med hårt fluorescerande ljus. Om exakta färger är viktiga, balansera dessa färger för användning med lysrör. 

Du kan behöva redigera eller beskära fotografier så att de viktiga aspekterna blir uppenbara för läsaren. Använd tillräcklig förstoring för att se detaljer på två meters avstånd.

Använd färgade pilar eller cirklar för att peka ut viktiga detaljer.

Fotografier måste ha en kort, tydlig titel så att en läsare omedelbart förstår vad som visas.

Tabeller

Försök att undvika att använda tabeller på affischer eftersom de vanligtvis kräver för mycket uppmärksamhet och koncentration från läsaren.

Bildtexter

Se till att varje figur, tabell och bild har en bildtext som beskriver vad som visas. All text ska vara horisontell, inte vertikal.

Program för att skapa din poster

På sidan Resurser för visualisering får du förslag på olika program att skapa din poster i, men vanligast är Microsoft PowerPoint.

Skriv ut din poster

Bildmakarna på biblioteket kan hjälpa dig med utskrift av din poster, läs mer på Beställa produktioner av Bildmakarna.

Vi skriver ut postrar i full färg upp till 150 cm bredd och obegränsad längd på olika material (storformatsutskrifter och affischutskrifter).
Förutom vanligt posterpapper kan vi även skriva på till exempel canvas och textil.

Beställ design av din poster

Vill du inte designa din poster själv? Då kan du anlita Bildmakarna att designa din poster åt dig. När vi formger din poster har vi som mål att framhäva ditt budskap på bästa sätt. Genom färg, form och val av typsnitt vill vi göra den så lättläst, intressant och tydlig som möjligt.

Behöver du hjälp med layout av din poster kan du skicka text och bilder till oss, vi gör ett layoutförslag i samråd med dig och skriver ut till din poster till ett förmånligt pris.

Kurser i posterdesign

Bildmakarna på KIB kan ge kurser i posterdesign för grupper. I kursen kan du få svar på följande frågor:

 • Hur gör jag mina posters intressanta och tydliga?
 • Vilka typsnitt ska jag använda?
 • Hur stor ska texten vara för bästa läsbarhet?
 • Hur gör jag en poster i Microsoft PowerPoint?
 • Hur undviker jag att bilderna blir "pixliga" vid utskrift?

Vi varvar tips och trix med konkreta övningar. Under kursen arbetar du med eget medhavt material. Du är välkommen att skicka din fil till oss för utskrift när du är färdig med din poster.

Kurserna är för grupper på upp till 12 personer per tillfälle. Kontakta oss för mer information.

Kontakt

Bildmakarna

Bildmakarna

Hos Bildmakarna kan du beställa och få hjälp med att skapa bilder, video och postrar. 

Kundmottagning efter överenskommelse Bildmakarna Nobels väg 15 B.

Hade du nytta av informationen på denna sida?

Om du vill att vi ska kontakta dig angående din feedback, var god ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan

Jag godkänner att mina (frivilligt lämnade) personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.
Senast uppdaterad: 2023-12-08