Akademiskt skrivande

Akademiskt skrivande är en färdighet som utvecklas under studierna, både genom att skriva mycket men också genom att lära sig mer om källanvändning, struktur, uppbyggnad av stycket, textbindning, ordval, begreppshantering samt skrivregler.

Använda källor

I akademiska texter måste du återge information från olika källor självständigt och korrekt men även redogöra för egna reflektioner och ställningstaganden. Du behöver därför förstå hur du kan omformulera information med egna ord, väva in källornas resonemang i din egen text samt citera korrekt. Dessutom behöver du veta hur du skriver referenser enligt exempelvis APA eller Vancouver. 

Textens struktur

Det finns olika sätt att organisera innehållet på en övergripande nivå i en akademisk text. I examensarbetet är IMRoD-modellen (introduktion, metod och material, resultat och diskussion) med fasta rubriker i en bestämd ordning en mycket vanlig struktur.

Om du vill fördjupa dig

Styckets struktur

Stycket är en mycket viktig byggsten i din text. Ett välskrivet stycke kännetecknas av att behandlar en tydlig tankegång, är logiskt disponerat, har god textbindning samt är lagom långt.

Om du vill fördjupa dig

Sambandsord

Sambandsord är ord och fraser som binder ihop din text. Exempel på sambandsord är: och, dessutom, på grund av, eftersom och därför att. Sambandsord leder läsaren genom texten och hjälper hen att förstå hur olika delar i en mening hänger ihop. Sambandsord delas in i olika grupper utifrån funktion.

Om du vill fördjupa dig

Språk och stil

Det akademiska språket och den akademiska stilen har några tydliga kännetecken. Språket ska vara vårdat, vilket innebär att skriva  grammatiskt korrekt samt följa aktuella skrivregler. Språket bör också vara precist, opersonligt och koncentrerat. 

Om du vill fördjupa dig

Ordlistor och skrivregler på webben

Att kunna ett ord innebär att du kan stava, böja, använda ordet i rätt sammanhang, använda lämpliga synonymer samt eventuellt översätta ordet till ett annat språk. 

Frasbanken

Frasbanken innehåller en rad exempel på lämpliga fraser att använda i examensarbetets olika delar, från introduktion till slutsats. Exempelfraserna fungerar utmärkt som inspiration för ditt skrivande. I vissa fall kommer du att märka att du kan låna en fras precis som den är, andra gånger kan du behöva ändra en hel del i frasen för att den ska fungera med din text. (Använd alltså inte fraserna som ett absolut facit för hur du tror att du måste uttrycka dig. Det kan finnas många andra sätt än dem som beskrivs i Frasbanken.)

Språkverkstaden

Språkverkstaden är ditt stöd i det akademiska skrivandet. Hos våra skrivpedagoger kan du boka handledning och få personlig hjälp med din text.

Språkverkstaden

Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder dig som studerar vid KI handledning i akademiskt skrivande och lästeknik, på svenska och engelska.

Hade du nytta av informationen på denna sida?

Om du vill att vi ska kontakta dig angående din feedback, var god ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan

Jag godkänner att mina (frivilligt lämnade) personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.
Senast uppdaterad: 2023-10-20