Hoppa till huvudinnehåll

Söka & värdera

Biblioteket tillhandahåller vetenskapligt material för alla nivåer. Här hittar du tryckta böcker, men framförallt ett stort utbud av databaser, tidskrifter och andra e-resurser. Vi hjälper dig gärna med hur du hittar och värderar information.

Söka information
Söka information
Student som studerar vid ett bord.

Söka information

Att kunna söka information är en viktig del både i studierna och i yrkeslivet. Informationssökning kan beskrivas som en process i flera steg: formulering av sökfråga, val av sökord, val av källor, genomförande, värdering av källor och i vissa fall, redovisning av sökningen. 

Värdera information

Värdera information

Information finns i många olika typer av källor och olika källor lämpar sig för olika syften. Om du snabbt vill hitta fakta om ett ämne som du inte kan något om innan fungerar Wikipedia och andra uppslagsverk bra.

Systematiska översikter

Systematiska översikter

"Jag ska göra en systematisk översikt" – det hör vi på KIB allt oftare. Men vad menas exakt med en systematisk översikt? Hur skiljer den sig från andra typer av översikter? Och hur söker man litteratur systematiskt?

Sökuppdrag för forskare

Sökuppdrag för forskare

Ska du göra en systematisk översikt och behöver hjälp med att söka litteratur? Vill du försäkra dig om att du inte missat relevanta artiklar inom ditt ämnesområde? Kontakta i så fall sökargruppen på universitetsbiblioteket.

Åtkomst

Åtkomst

Biblioteket ger dig tillgång till kurslitteratur, vetenskapliga artiklar från tidskrifter, databaser och böcker, men också andra typer av tjänster som kan vara till hjälp för studier och forskning. Det mesta av vårt material finns tillgängligt online.

Handledning i informationssökning

Ska du söka vetenskapliga artiklar eller skriva referenser och behöver råd? Då kan du få hjälp av våra bibliotekarier. Vi erbjuder både drop-in i Zoom och bokad handledning.

Öppettider drop-in-handledning i Zoom

mån - fre: 12:00-14:00
lör - sön: Stängt

Sökuppdrag

Om du är forskare och behöver hjälp med litteratursökning, till exempel i samband med en systematisk översikt, kontaktar du sökargruppen.