Publiceringsstöd

Bibliotekets publiceringsstöd ger dig stöd i det som har med vetenskaplig publicering att göra – från tiden som nyantagen doktorand till din karriär som senior forskare.

Universitetsbibliotekets publiceringsstöd kan hjälpa dig med:

  • att strukturera din litteratursökning 
  • att välja tidskrift för att skicka in ditt manuskript
  • att hålla workshoppar och handledning kring open access och om KI:s publiceringsavtal
  • bibliometri och verifiering

Vår expertis

Litteratursökning – Databaser, strukturerade sökningar, tillgång till litteratur 
Avhandlingar – Publicering, ISBN, plagiatkontroll, upphovsrätt
Strategisk publicering – Val av tidskrift, open access, omvärldsbevakning, ORCID
Publiceringsavtal – Avtal med förlag som möjliggör publicering open access med förbetalda publiceringsavgifter/APC:er
Bibliometri – Verifiering, indikatorer, analyser, rankning
Referenshanteringsprogram – Endnote

Workshoppar och kurser

Vi erbjuder både öppna workshoppar för KI:s forskare och doktorander, men erbjuder även möjlighet att beställa skräddarsydda workshoppar. Läs mer på sidan Bibliotekets workshoppar.

Boka handledning

Som forskare och doktorand på KI kan du boka handledning inom olika områden som bibliotekarier är experter på. Boka handledning med Publiceringsstöd.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss eller om du har frågor om publicering av forskningsdata, kontakta Data Access Unit (DAU).

Två personer sitter framför en laptop

Publiceringsstöd

Kontakta oss med frågor kring open access, bibliometri, litteratursökning, publicering i KI Open Archive och strategisk publicering.

Senast uppdaterad: 2022-03-08