Åtkomst

Biblioteket ger dig tillgång till kurslitteratur, vetenskapliga artiklar från tidskrifter, databaser och böcker, men också andra typer av tjänster som kan vara till hjälp för studier och forskning. Det mesta av materialet finns tillgängligt online, och går att nås hemifrån för dig som är KI-anknuten.

Vi är ett offentligt bibliotek och även du som inte är anknuten till KI kan låna böcker. Du kan också nå e-böcker, databaser och e-tidskrifter på plats i biblioteket.

Åtkomst via reSEARCH

Genom att söka i reSEARCH, sökrutan på bibliotekets startsida, kan du få åtkomst till i princip allt material som är tillgängligt via biblioteket. Här hittar du bland annat:

 • Böcker – tryckta böcker och e-böcker
 • Artiklar – tidskriftsartiklar och artiklar i uppslagsverk
 • Tidskrifter
 • Avhandlingar

Läs mer om hur reSEARCH fungerar.

Åtkomst till specifika söktjänster – KIB Finder

KIB Finder kan du bläddra bland och få åtkomst till bibliotekets utbud av informationsresurser. Här hittar du:

 • Databaser – bibliotekets databaser ämnesvis eller i bokstavsordning
 • Tidskrifter – sök fram en tidskrift med ord ur titeln
 • Appar – biblioteket rekommenderar!
 • Uppslagsverk och ordböcker

Läsa e-böcker

Många av våra e-böcker är tillgängliga i PDF-format som enkelt kan läsas på både datorer och mobila enheter. Ett undantag är böckerna från Ebook Central och Thieme som är DRM-skyddade och kräver att du har ett Adobe ID och en särskild app för att kunna ladda ner boken för läsning offline. Sitter du vid en dator rekommenderar vi att du läser våra DRM-skyddade e-böcker online i din webbläsare för full funktionalitet, men om du vill läsa på en mobil enhet kan det vara bättre att ladda ner e-boken, även om det bara går att ladda ner den en begränsad tid.

Mer information om hur du laddar ner bibliotekets DRM-skyddade böcker hittar du på sidan Ladda ner e-böcker med begränsad lånetid

Alla bibliotekets e-böcker är sökbara i reSEARCH, men det är också möjligt att gå direkt till de olika leverantörernas e-boksplattformar.

Hittar du inte det du söker?

Om du inte hittar en bok eller artikel via reSEARCH eller KIB Finder, kan du som är student eller anställd vid KI be biblioteket beställa den åt dig från ett annat bibliotek via vårt beställningsformulär. Observera att vi inte lånar in material som finns på ett annat bibliotek i Stockholmsområdet om du är student.

Saknar du nyutgiven bok i bibliotekets samlingar eller tycker du att biblioteket borde börja prenumerera på en ny tidskrift eller databas kan du lämna ett inköpsförslag. Observera att vi oftast köper in materialet i elektroniskt format när det är möjligt, eftersom vi på KIB strävar efter att göra våra tjänster så tillgängliga som möjligt. Kurslitteratur köps in efter uppmaning av kursansvariga.

Användningsvillkor

Du har rätt att använda bibliotekets resurser för eget, icke-kommersiellt studie - och forskningssyfte.

Generellt sett får du

 • Skriva ut och kopiera enstaka dokument
 • Ladda ner enstaka dokument
 • Skicka enstaka dokument till dig själv

Du får inte

 • Systematiskt ladda ner eller skriva ut hela eller delar av e-tidskrifter och e-böcker
 • Lägga upp eller sprida upphovsrättskyddade artiklar
 • Sälja eller vidaredistribuera innehåll

Användning av e-tidskrifter, e-böcker och databaser regleras genom avtal med respektive förlag/leverantör, användningsvillkoren kan alltså variera något beroende på förlag/leverantör. Du kan ofta läsa information om vilka villkor som gäller för en specifik e-tidskrift/e-bok när du öppnar den. Om det är något användningsvillkor du undrar över så är du välkommen att kontakta biblioteket.

För bibliotekets tryckta material gäller den svenska upphovsrättslagstiftningen, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Den innebär i praktiken att du får kopiera begränsade delar ur böcker och tidskrifter, men aldrig ett helt verk.

Läs mer om upphovsrätt

Distansåtkomst

Du som är student eller anställd på KI når bibliotekets e-tidskrifter, databaser och e-böcker oavsett var du befinner dig. Om du sitter utanför KI:s nätverk kommer du att bli ombedd att logga in när du vill använda en resurs/tjänst som kräver inloggning. Då använder du din vanliga KI-inloggning och du behöver bara logga in en gång. Så länge du har webbläsaren öppen kommer du åt de resurser biblioteket ger tillgång till.

Som student eller anställd på KI kan du nu även använda Library Access – ett webbläsartillägg som smidigt ger dig tillgång till våra e-resurser. Tillägget fungerar med de flesta webbläsare.

Använder du KI:s centrala VPN-tjänst (gäller endast dig som är anställd vid KI) när du jobbar på distans får du direkt tillgång till bibliotekets e-resurser utan extra inloggning.

Du som inte är KI-anknuten kan komma åt bibliotekets e-tidskrifter, databaser och e-böcker från datorerna inne i det fysiska biblioteket.

Logga in snabbare med bokmärke

Använd bibliotekets bokmärke för att enklare komma åt till exempel tidskrifter när du är utanför KI:s nätverk.

1. Lägg till länken nedan som ett bokmärke i din webbläsare, enklast genom att dra och släppa den till bokmärkesfältet:

KIB Proxy

2. När du har hittat en resurs du vill komma åt klickar du på bokmärket. Sidan laddas då om och du blir uppmanad att logga in med din KI-inloggning/studentkonto.

Problem att komma åt en artikel eller resurs?

I många fall är den enkla lösningen att tömma webbläsarens historik och cache. Instruktion om hur du tömmer webbläsarens historik.

Senast uppdaterad: 
2020-01-08