Åtkomst

Biblioteket ger dig tillgång till kurslitteratur, vetenskapliga artiklar från tidskrifter, databaser och böcker, men också andra typer av tjänster som kan vara till hjälp för studier och forskning. Det mesta av vårt material finns tillgängligt online.

Vi är ett offentligt bibliotek och även du som inte är anknuten till KI kan låna böcker. Du kan också nå e-böcker, databaser och e-tidskrifter på plats i biblioteket.

Du som är KI-anknuten kan nå bibliotekets elektroniska resurser på distans. Är du anknuten till Region Stockholm så finns också fler möjligheter till åtkomst via sjukhusbiblioteket
Ska du länka till bibliotekets resurser? Se de tips vi sammanställt för att länkarna ska fungera både utanför campus och över tid.

Åtkomst via reSEARCH

Research sv skärmdump

Genom att söka i reSEARCH, sökrutan på bibliotekets startsida, kan du få åtkomst till i princip allt material som är tillgängligt via biblioteket. Här hittar du bland annat:

 • Böcker – tryckta böcker och e-böcker
 • Artiklar – tidskriftsartiklar och artiklar i uppslagsverk
 • Tidskrifter
 • Avhandlingar

Läs mer om hur reSEARCH fungerar

Databaser & e-resurser

På sidan Databaser & e-resurser kan du bläddra bland och få åtkomst till bibliotekets utbud av informationsresurser. Här hittar du:

 • Databaser– bibliotekets databaser ämnesvis eller i bokstavsordning
 • Tidskrifter – sök fram en tidskrift med ord ur titeln
 • Uppslagsverk och ordböcker

Läsa e-böcker

Många av våra e-böcker är tillgängliga i PDF-format som enkelt kan läsas på både datorer och mobila enheter. Ett undantag är böckerna från Ebook Central och Thieme som är DRM-skyddade och kräver att du har ett Adobe ID och en särskild app för att kunna ladda ner boken för läsning offline. Sitter du vid en dator rekommenderar vi att du läser våra DRM-skyddade e-böcker online i din webbläsare för full funktionalitet, men om du vill läsa på en mobil enhet kan det vara bättre att ladda ner e-boken, även om det bara går att ladda ner den en begränsad tid.

Mer information om hur du laddar ner bibliotekets DRM-skyddade böcker hittar du på sidan Ladda ner e-böcker med begränsad lånetid.

Alla bibliotekets e-böcker är sökbara i reSEARCH.

Hittar du inte det du söker?

Om du inte hittar en bok eller artikel kan du testa att bocka i rutan Sök även material utan åtkomst via biblioteket uppe till höger, när du söker i reSEARCH. Då får du även träffar på material som är tillgängligt i fulltext online för att det är publicerat open access. För material som du varken kommer åt via biblioteket eller open access får du istället en länk till ett förifyllt formulär, som du som anställd eller student kan använda för att beställa ett fjärrlån eller en artikelkopia via biblioteket. Observera att vi inte lånar in material som finns på ett annat bibliotek i Stockholmsområdet om du är student.

Saknar du en nyutgiven bok i bibliotekets samlingar eller tycker du att biblioteket borde börja prenumerera på en ny tidskrift eller databas kan du lämna ett inköpsförslag. Observera att vi oftast köper in materialet i elektroniskt format när det är möjligt, eftersom vi på KIB strävar efter att göra våra tjänster så tillgängliga som möjligt. Kurslitteratur köps in efter uppmaning av kursansvariga.

Användningsvillkor

Du har rätt att använda bibliotekets resurser för eget, icke-kommersiellt studie - och forskningssyfte.

Generellt sett får du

 • Skriva ut och kopiera enstaka dokument
 • Ladda ner enstaka dokument
 • Skicka enstaka dokument till dig själv

Du får inte

 • Systematiskt ladda ner eller skriva ut hela eller delar av e-tidskrifter och e-böcker
 • Lägga upp eller sprida upphovsrättskyddade artiklar
 • Sälja eller vidaredistribuera innehåll

Användning av e-tidskrifter, e-böcker och databaser regleras genom avtal med respektive förlag/leverantör, användningsvillkoren kan alltså variera något beroende på förlag/leverantör. Du kan ofta läsa information om vilka villkor som gäller för en specifik e-tidskrift/e-bok när du öppnar den. Om det är något användningsvillkor du undrar över så är du välkommen att kontakta biblioteket.

För bibliotekets tryckta material gäller den svenska upphovsrättslagstiftningen, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Den innebär i praktiken att du får kopiera begränsade delar ur böcker och tidskrifter, men aldrig ett helt verk.

Läs mer om upphovsrätt.

Student som besöker infodisken i Solna.

Kontakta biblioteket

Du är välkommen att kontakta oss via telefon, e-post och chatt.

Öppettider telefon & chatt

mån - fre: 9:00-16:00
lör - sön: Stängt
Senast uppdaterad: 2021-11-11