Åtkomst

Biblioteket ger dig tillgång till kurslitteratur, vetenskapliga artiklar från tidskrifter, databaser och böcker, men också andra typer av tjänster som kan vara till hjälp för studier och forskning. Det mesta av vårt material finns tillgängligt online.

Vi är ett offentligt bibliotek. Även du som inte är anknuten till KI kan låna böcker och nå e-böcker, databaser och e-tidskrifter på plats i biblioteket. Genom att söka i sökrutan på bibliotekets startsida kan du få åtkomst till i princip allt material som är tillgängligt via biblioteket. Läs mer om hur sökrutan fungerar.

Bibliotekets e-resurser på distans

Du som är KI-anknuten kan nå bibliotekets e-resurser på distans när du sitter utanför KI:s fasta nätverk.

Ska du länka till bibliotekets resurser? Se de tips vi sammanställt för att länkarna ska fungera både utanför campus och över tid.
Är du anknuten till Region Stockholm så finns också fler möjligheter till åtkomst via sjukhusbiblioteket.

Läsa e-böcker

Många av bibliotekets e-böcker är tillgängliga i PDF-format som enkelt kan läsas på både datorer och mobila enheter. Ett undantag är böckerna från Ebook Central som är DRM-skyddade (Digital Rights Management) och kräver att du har ett Adobe ID och en särskild app för att kunna ladda ner boken för läsning offline. Sitter du vid en dator rekommenderar vi att du läser våra DRM-skyddade e-böcker online i din webbläsare för full funktionalitet. Om du vill läsa på en mobil enhet kan det vara bättre att ladda ner e-boken, även om det bara går att ladda ner den en begränsad tid.

Mer information om hur du laddar ner bibliotekets DRM-skyddade böcker hittar du på sidan Ladda ner e-böcker med begränsad lånetid.

Du kan hitta alla bibliotekets e-böcker genom att söka i sökrutan på bibliotekets startsida.

Användningsvillkor

Du har rätt att använda bibliotekets resurser för eget, icke-kommersiellt studie - och forskningssyfte.

Generellt sett får du

  • Skriva ut och kopiera enstaka dokument
  • Ladda ner enstaka dokument
  • Skicka enstaka dokument till dig själv

Du får inte

  • Systematiskt ladda ner eller skriva ut hela eller delar av e-tidskrifter och e-böcker
  • Lägga upp eller sprida upphovsrättskyddade artiklar
  • Sälja eller vidaredistribuera innehåll

Användning av e-tidskrifter, e-böcker och databaser regleras genom avtal med respektive förlag/leverantör, användningsvillkoren kan alltså variera något beroende på förlag/leverantör. Du kan ofta läsa information om vilka villkor som gäller för en specifik e-tidskrift/e-bok när du öppnar den. Om det är något användningsvillkor du undrar över så är du välkommen att kontakta biblioteket.

För bibliotekets tryckta material gäller den svenska upphovsrättslagstiftningen, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Den innebär i praktiken att du får kopiera begränsade delar ur böcker och tidskrifter, men aldrig ett helt verk.

Läs mer om upphovsrätt.

Student som besöker infodisken i Solna.

Kontakta biblioteket

Du är välkommen att kontakta oss via telefon, e-post och chatt.

Öppettider telefon & chatt

mån - fre: 9:00-16:00
lör - sön: Stängt
Senast uppdaterad: 2022-11-03