Hoppa till huvudinnehåll

Visualisering av data

Visualisering av data inom medicin och biologi är ett snabbt växande multidisciplinärt fält. Universitetsbiblioteket samlar här information och resurser som kan vara till hjälp när du grafiskt ska kommunicera eller utforska dina fynd.

Bild tagen av Dr. Jan Krivanek, Igor Adameyko Lab

Visualisering
Visualisering
Ett visualiserat virus

Visualisering

En introduktion till grunderna i visualisering av biologiska data. Begreppet kan egentligen omfatta allt från utforskande diagnostik till förklarande populärvetenskap, men vi har här valt att fokusera på den kommunikativa komponenten, samtidigt som hänsyn tas till det bredare begreppet.

Grafiska principer

Grafiska principer

Centralt inom datavisualisering är en grundläggande förståelse för mänsklig varseblivning och mobiliseringen av våra perceptuella förmågor, i syfte att bättre förstå ett givet dataunderlag.

Färg
Färg
Färghjul

Färg

Färg som förmedlare av information.

Grafiska abstracts

Grafiska abstracts

Att kunna sammanfatta sina fynd i form av ett grafiskt abstract är något som blivit allt viktigare för den som vill få sin artikel publicerad. Sammanfattningen ska kortfattat, och på egen hand, kunna förmedla en studies syfte och resultat, gärna på ett visuellt tilltalande sätt.

Tillgänglig visualisering

Tillgänglig visualisering

Visuellt kommunicerat material behöver vara tydligt, tillgängligt och transparent för att såväl nå fler som att motsvara de krav som ställs på vetenskapligt publicerat material.

Resurser för visualisering

Resurser för visualisering

Det finns många olika resurser för att skapa visualiseringar. Här tar vi upp några av dessa och deras styrkor.