DORIS – publicera och dela dina forskningsdata

Svensk Nationell Datatjänst (SND) är ett initiativ till forskningsinfrastruktur som drivs av ett konsortium av olika svenska lärosäten, varav Karolinska Institutet är ett. SND:s system för att beskriva och dela forskningsdata kallas DORIS. Med hjälp av DORIS kan forskare publicera uppgifter om dataset oavsett om de kan göras öppet tillgängliga eller om de innehåller känsliga data, t ex personuppgifter. 

Dataset som deponeras eller delas via SND får persistenta identifierare av typen Digital Object Identifiers (DOI). Beskrivningen genomgår en granskning av metadatakvaliteten av KI:s Data Access Unit. När databeskrivningen är färdig publiceras den i SND:s forskningsdatakatalog. Datasetet lagras på KI:s centrala lagringslösning och kopplas ihop med beskrivningen i forskningsdatakatalogen.

Så här beskriver och delar du data via DORIS

Logga in med ditt KI-id för att beskriva och dela data via DORIS.

När du är inloggad i DORIS klickar du på “Ny databeskrivning” för att påbörja en beskrivning av ditt dataset.

Hos SND finns mer information om hur du beskriver och delar data: Beskriv och dela data (SND).

Har du frågor, kontakta Data Access Unit.

En person arbetar framför dator.

Data Access Unit

Data Access Unit på universitetsbiblioteket hjälper dig med tillgängliggörande och publicering av forskningsdata. Vi är en del av Research Data Office (RDO) på KI.