Läs- och skrivsvårigheter

Alla har rätt att studera på universitetet på lika villkor. Om du har någon form av läs- och skrivsvårighet är det viktigt att du kontaktar samordnaren för funktionsvariation i god tid. Biblioteket erbjuder många tjänster som kan underlätta dina studier.

Så börjar du

På sidan Studera med funktionsvariation hittar du den information du behöver för att ansöka om stöd. Kontaktperson är Viktoria Hansson, KI:s samordnare för studenter med funktionsvariation. Efter ett första möte med KI:s samordnare kommer du få ett intyg som du kan visa upp på biblioteket för att få tillgång till det stöd som finns.

E-post: funkis@ki.se
Telefon: 08-524 860 04

Evenemang för studenter med läs- och skrivsvårigheter

Just nu har vi inga evenemang på gång.
Se alla evenemang

Resursrum med specialutrustning

Resursrummen finns i bibliotekens lokaler i Flemingsberg och i Solna. Resursrummen kan användas för studier eller individuell tentamen. I rummen finns det två datorer med specialprogram och förstoringsapparat. Datorerna har program för talsyntes, förstoring, avancerad stavningskontroll, språklexikon med mera.

Mer information om resursrummet

Talböcker, e-text och punktskrift

Du har möjlighet att få kurslitteratur i form av talbok, förstoring, e-text eller i punktskrift. För att kunna ladda ned behöver du ett användarkonto som biblioteket skapar åt dig. Du får även en introduktion i hur du använder tjänsten. Genom Legimus webbplats kan du själv ladda ned talböcker direkt till din dator eller smartphone.

Boka introduktion till Legimus

Om du inte vill ladda ner själv eller behöver förstoring, e-text eller punktskrift använder du dig av beställningsformuläret istället.

Om din (obligatoriska) kurslitteratur inte redan finns inläst, så kan du beställa inläsning av böckerna. Mejla då kib@ki.se och ange vilken litteratur du behöver få inläst, dina egna person- och kontaktuppgifter samt länk till litteraturlista eller kurswebb så vi kan se att litteraturen är obligatorisk. Det tar två månader att producera en talbok eller en punktskriftsbok, men du kan få delleveranser efterhand som boken blir inläst. En e-textbok produceras på fem veckor.

Det finns gratis läsprogram att ladda ner hos Legimus

Talsyntes - TorTalk

KI ger studenter tillgång till talsyntesprogrammet TorTalk som du installerar på din egen dator. Alla studenter kan ladda ner programmet, men det kan vara extra hjälpsamt om du har svårt att läsa text av någon anledning.

Så gör du för att installera TorTalk

Förlängd lånetid

Din lånetid för tryckta kursböcker är två veckor, med möjlighet att låna om boken med en vecka i taget.

Gratis utskrift och kopiering

Du har rätt till gratis utskrifter och kopiering för att underlätta studierna. Ditt utskriftskonto laddas med 250 kr per tillfälle. Kontakta personalen i biblioteket eller fyll i formuläret.

Individuell handledning i akademiskt skrivande

Vill du få hjälp med språk, stil och struktur i dina skrivuppgifter är du välkommen att boka tid hos språkverkstaden. Du som har intyg från samordnaren kan tillsammans med skrivpedagogen i språkverkstaden lägga upp en plan för när och hur du bäst kan använda stödet. Det betyder att du kan få möjlighet att komma fler än de två gånger per uppgift som alla studenter har möjlighet att boka. I övrigt gäller samma villkor som för andra studenter, det vill säga att du bokar i bokningssystemet och att du inte kan boka mer än ett tillfälle i taget.

Personalen i språkverkstaden

Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder dig som studerar vid KI handledning i akademiskt skrivande, presentationsteknik och studieteknik, på svenska och engelska.

För lärare

Om du som lärare behöver boka resursrummen för individuell tentamen, fyll i vårt formulär för bokning.

Du som är lärare kan boka en lånedator för tentamen för studenter med funktionsvariation, fyll i vårt formulär för bokning. Lånetiden är två dagar. Datorn går endast att använda för att skriva och den når inte internet eller nätverk. Studenten sparar sitt dokument på den medföljande USB-stickan och läraren ansvarar för att föra över dokumentet och sedan radera filerna från USB-stickan innan datorn återlämnas till biblioteket. Datorn måste återlämnas på samma bibliotek som den lånats.

Kontakt

Har du fler frågor om bibliotekets stöd för studenter med läs- och skrivsvårigheter så kan du kontakta oss eller fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig.

Student som besöker infodisken i Solna.

Kontakta biblioteket

Du är välkommen att kontakta oss via telefon, e-post och chatt.

Öppettider telefon & chatt

mån - fre: 10:00-15:00
lör - sön: Stängt
Senast uppdaterad: 2022-05-25