Publicera och dela dina forskningsdata - lär dig mer på bibliotekets workshoppar!

full
Publicerad: 2021-09-30

Behöver du veta mer om hur du publicerar eller delar forskningsdata? Data Access Unit (DAU) på biblioteket erbjuder skräddarsydda workshoppar i ämnet för KI:s forskargrupper och institutioner. Det erbjuds även ett antal fasta, digitala tillfällen per termin för forskare och doktorander att anmäla sig till. Samtliga workshoppar hålls på engelska.

Förväntningar på att publicera och tillgängliggöra forskningsdata blir allt högre. Situationen med covid-19 har skyndat på processen. Både förlag och finansiärer efterfrågar att underliggande data kan refereras till när din artikel publiceras. Även när ditt manuskript genomgår peer review så kan underliggande data efterfrågas.

I bibliotekets workshoppar kommer du att få veta mer om hur du kan gå till väga då det gäller krav på öppen publicering av forskningsdata och vad du behöver tänka på när det gäller känsliga forskningsdata som innehåller personuppgifter.

KIB ordnar även workshoppar på beställning, anmäl intresse för en workshop ("on demand").

En person arbetar framför dator.

Data Access Unit

Data Access Unit på universitetsbiblioteket hjälper dig med tillgängliggörande och publicering av forskningsdata. Vi är en del av Research Data Office (RDO) på KI. 

Helena Eckerbom

Helena

Bibliotekarie