Preprints

Det finns andra sätt att sprida sina forskningsresultat än via en artikel i en tidskrift, till exempel genom att publicera i ett preprintarkiv. Ofta väljer man att göra så för att få en snabbare spridning av sina forskningsresultat. Tänk på att du först måste ta reda om det är tillåtet hos den tidskrift som sedan publicerar din artikel. 

Preprintpublicering

Att publicera i ett preprintarkiv innebär att du lägger upp en version av ditt manus innan peer review-processen. De främsta skälen till att forskare vill göra detta är att man vill få ut sina forskningsresultat snabbare, att forskningen blir mer synlig och når en bredare publik samt möjligheten att få feedback från andra forskare innan publicering. Preprintarkiv skapades av just dessa anledningar och de finns inom en rad olika forskningsdiscipliner. Fritt tillgängliga och icke-kommersiella arkiv är till exempel dessa:

  • bioRxiv : preprintarkiv inom biologi
  • arXiv : preprintarkiv som täcker många olika ämnesområden
  • medRxiv : preprintarkiv inom hälsovetenskap
  • psyArXiv : preprintarkiv inom psykologi

Vad behöver du tänka på?

  • Kontrollera att den tidskrift du vill publicera i accepterar manuskript som redan finns i någon version som preprint: De flesta tidskrifter ser inget problem i detta, men det finns undantag. Den bästa källan till hur en tidskrift ställer sig till preprints är tidskriftens egna webbplats. Ibland ligger informationen inte hos tidskriften utan det hänvisas till en policy hos förlaget.
  • Vissa tidskrifter har krav på att ett preprint är publicerat i ett icke-kommersiellt arkiv (t.ex. de som nämns ovan eller ett institutionellt repositorium) eller under en viss CC-licens: Kontrollera tidskriftens webbplats för villkor kring publicering av artiklar där det redan finns ett preprints.
  • Se till att få tidsstämpel och DOI på ditt preprint: Att publicera ett preprint kan vara ett sätt att vara först ut med en idé eller ett resultat. Om du ser till att ditt preprint får en tidsstämpel i samband med att det publiceras i preprintarkivet blir det tydligt när dina forskningsresultat först publicerades. En unik identifierare, DOI, gör det lättare att hänvisa till preprintet som en legitim publicering.
  • Meddela tidskriften du skickar in ditt manuskript till att detta redan finns som preprint i någon form: Många tidskrifter eller förlag uttrycker att detta är viktig information som de vill ha vetskap om i samband med en publicering.
  • Se till att det skapas länk till den publicerade artikeln från ditt preprint när artikeln väl publicerats: Många tidskrifter kräver att en sådan länk läggs in i anslutning till preprintet i samband med tidskriftspubliceringen och det underlättar också för den som tar del av din forskning i förståelsen för hur olika publicerade versioner hänger ihop.

Tips och råd för kommunikation om preprintartiklar

På medarbetarportalen har KI:s presstjänst sammanställt värdefulla tips och råd kring hur du som forskare på KI kan kommunicera gällande preprintartiklar.

Två personer sitter framför en laptop

Publiceringsstöd

Kontakta oss med frågor kring open access, bibliometri, publicering i KI Open Archive och strategisk publicering.

Senast uppdaterad: 2022-11-14