Så gör du för att göra dina forskningsdata reproducerbara - tips från en forskare

full
Publicerad: 2021-07-06

Dokumentation av forskningsdata och analyser förbättrar förutsättningarna för att analyserna blir reproducerbara. Detta gör att såväl du som dina forskningsgruppsmedlemmar och andra kan återupprepa analyserna och komma fram till samma resultat.

Om du använder skript för att analysera dina data är det rekommenderat att kommentera skripten och publicera dem öppet. På det sättet blir det tydligt för andra forskare exakt vilka metoder du har använt, oavsett om datasetet är öppet tillgängligt eller ej. Även om dina skript är sparsamt kommenterade så blir analysmetoden mera transparent om de publiceras.

Versionskontroll som till exempel Git kan vara användbart för att hantera analysskript och annan kod inom forskning. Det är möjligt att använda Github för versionskontroll och få en tidsstämpel med en unik persistent identifierare (PID) genom repositoriet Zenodo.

Det finns även andra repositorier att använda.

Gustav Nilsonne.

Gustav Nilsonne

Forskare och koordinator