Hoppa till huvudinnehåll

Publicera och dela forskningsdata

Bibliotekets Data Access Unit (DAU) hjälper dig med hur man ska tänka och agera kring publicering av forskningsdata. 

Publicera och dela forskningsdata - en översikt
Publicera och dela forskningsdata - en översikt
Ikon med öppet hänglås och checklista

Publicera och dela forskningsdata - en översikt

Genom publicering av data görs det möjligt att i efterhand verifiera publicerade resultat eller utreda vetenskaplig oredlighet. Data som tillgängliggörs på ett rekommenderat och standardiserat sätt blir väl synliggjorda, sökbara och citerbara. 

DORIS - publicera dina forskningsdata

DORIS - publicera dina forskningsdata

Svensk Nationell Datatjänst (SND) har ett system för att beskriva och dela forskningsdata kallas DORIS. Med hjälp av DORIS kan forskare publicera uppgifter om dataset oavsett om de kan göras öppet tillgängliga eller om de innehåller känsliga data, till exempel personuppgifter. 

Finansiärernas & förlagens krav

Finansiärernas & förlagens krav

I Europa och USA ställs allt oftare krav på att man som forskare samtidigt ska publicera både vetenskaplig tidskriftsartikel öppet och också de data som ligger till grund för forskningsresultatet.

FAIR-principerna

FAIR-principerna

Enligt KI:s open access-policy ska publikationer, när så är möjligt, uppfylla FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Datarepositorier

Datarepositorier

För att tillgängliggöra och publicera dina data öppet rekommenderas att registrera dem i ett datarepositorium. På så sätt tilldelas även ditt dataset ett unikt ID, en permanent identifierare, även kallad PID, som kan hänvisa till ett eller flera objekt.

Beställ en workshop om forskningsdata
Beställ en workshop om forskningsdata
Workshop. Människor framför datorer.

Beställ en workshop om forskningsdata

Är du intresserad av publicering av forskningsdata? Data Access Unit kan hålla skräddarsydda workshoppar för forskargrupper institutioner och enheter. Skicka in en intresseanmälan så återkopplar vi.

En person arbetar framför dator.

Data Access Unit

Data Access Unit på universitetsbiblioteket hjälper dig med tillgängliggörande och publicering av forskningsdata. Vi är en del av Research Data Office (RDO) på KI.