Hoppa till huvudinnehåll

Publicera din artikel open access

Här hittar du information om hur du publicerar dig open access enligt KI:s policy, vilka avtal med förbetalda författaravgifter/APC:er som finns och vad olika licenser betyder.

I Open Access/APC Checker Tool söker du efter tidskrifter som ingår i KI:s avtal med förbetalda publiceringsavgifter/APC. 

Olika sätt att publicera open access
Olika sätt att publicera open access
Foto på person som sitter och studerar i biblioteket i Solna.

Olika sätt att publicera open access

Enligt KI:s policy för öppen publicering ska KI:s forskare göra sina sakkunniggranskade publikationer öppet och fritt tillgängliga. Det kan göras antingen genom att publicera artikeln open access i en tidskrift eller genom att självarkivera manuskriptet i ett öppet arkiv.

Avtal och rabatter för open access-publicering

Avtal och rabatter för open access-publicering

Bibliotekets avtal täcker publiceringsavgiften helt eller delvis för ett stort antal tidskrifter.

FAIR-principerna

FAIR-principerna

Enligt KI:s open access-policy ska publikationer, när så är möjligt, uppfylla FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Licenser och open access

Licenser och open access

Det finns många anledningar att välja en öppen licens för din publikation, bland annat ställer forskningsfinansiärerna krav på detta och det är även ett krav i KI:s OA-policy. 

Läs mer om open access

Läs mer om open access

Här har vi samlat en del bakgrundsinformation kring open access. Här finns även defintioner av vanliga begrepp inom open access samt svar på vanliga frågor.

Policyer och krav för öppen publicering på KI

Policyer och krav för öppen publicering på KI

Att du ska publicera din artikel öppet tillgängligt är en del av policyn för öppen publicering vid Karolinska Institutet. Även forskningsfinansiärer ställer krav.

Internationella open access-veckan 25-31 oktober
Internationella open access-veckan 25-31 oktober
Banner med geografiska mönster

Internationella open access-veckan 25-31 oktober

På universitetsbiblioteket arbetar vi ständigt för att främja öppen tillgång till forskning. Under internationella open access-veckan (25-31 oktober) lyfter vi dock fram ämnet lite extra! Årets tema är "It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity".

Två personer sitter framför en laptop

Publiceringsstöd

Kontakta oss med frågor kring open access, bibliometri, litteratursökning, publicering i KI Open Archive och strategisk publicering.