Flemingsberg helt stängt i sommar

P.g.a. byggnadsarbeten är biblioteket i Flemingsberg helt stängt fram till 3 september även för dig med KI-kort. Det går inte heller att beställa böcker från Flemingsberg för avhämtning i Solna.

Chatt & kontakt 08-524 84 000 ub@ki.se

Chatten är stängd.

Dagens öppettider - onsdag

Solna: 10:00-15:00

(Meröppet för KI-anslutna: 07:00-22:00)

Flemingsberg: Stängt

(Meröppet för KI-anslutna: Stängt)

Samtliga öppettider

På gång

För att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter så har vi förtydligat vår policy för dig som använder bibliotekets tjänster, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
För att hejda den snabba totala kostnadsökningen och för att stödja open access-publicering, sägs nu det nationella tidskriftsavtalet med Elsevier upp, eftersom förlaget inte tillgodoser kraven på öppen tillgång.
De vill åt dina pengar, men är mindre intresserade av att granska och sprida dina forskningsresultat: lär dig känna igen ett rovdjursförlag.
Nu står sommaren för dörren på biblioteket. Då ändras både lånetiderna på böcker och öppettiderna till biblioteket. Från och med 25:e maj gäller sommarlån på kursböcker och 21-dagarslån. Från och med 4 juni ändras öppettiderna. Trevlig sommar!
Att publicera en artikel open access innebär oftast en publiceringsavgift (APC). Universitetsbiblioteket har slutit avtal med tre förlag, där biblioteket står för denna kostnad. Du som KI-forskare kan därmed publicera artiklar open access utan avgift.
Har du haft problem med att referera till webbsidor och att välja vilken mall i våra referensguider som du ska använda? Du är inte ensam och därför försöker vi bringa reda bland de olika kategorierna i detta blogginlägg
När du använder material från andra källor ska du ju alltid sätta en tydlig referens, men du ska också omformulera informationen, använda dina egna ord. Varför är det så – varför inte bara skriva av, ord för ord? Det finns flera viktiga anledningar.
I samband med internationella kvinnodagen vill vi gärna uppmärksamma KIB:s normkritiska samling där du hittar flera böcker som berör kvinnor och hälsa.

Upptäck biblioteket

Söka & värdera

Under Söka & värdera får du tips på hur du kan komma gång med din sökning, hur du kan använda medicinska sökord för bättre träffar och stöd i hur du analyserar innehållet. Vill du har mer hjälp kan du komma till KIB-labb på biblioteket.

Skriva & referera

Språkverkstaden ger råd om språk, stil och struktur i akademiska texter. I KIB-labb får du lära dig att referera enligt APA eller Vancouver och söka vetenskaplig information. Boka handledning, besök drop-in eller använd våra webbresurser.

Publicera & analysera

Håller du på att publicera din avhandling? Har du frågor kring bibliometri och verifiering? Funderar du på var din artikel ska publiceras? Varför open access?

PRODUCERA & UTBILDA

IKT betyder Information och kommunikationsteknik. IKT-pedagogerna på KI hjälper dig som lärare att utveckla din pedagogiska kompetens och komma igång med användning av teknik som till exempel ljud och film i din undervisning.