Åtkomstproblem för studenter

Just nu upplever många studenter problem med att nå Pubmed och andra biblioteksresurser. Detta beror på ett centralt problem med studentkonton. Vänd dig till Student-IT (08-524 822 22, studentit@ki.se), så kan de hjälpa dig med detta.

Chatt & kontakt 08-524 84 000 kib@ki.se

Chatten är stängd.

Dagens öppettider - torsdag

På grund av rådande covid-19-pandemi har biblioteken begränsade öppettider.

Solna:

Flemingsberg:

Samtliga öppettider

På gång

KI kommer att flytta över alla studentkonton som idag finns i Office365 till samma miljö som används av KI:s personal. Det är mycket viktigt att du flyttar dina filer manuellt från Teams och SharePoint.
Nu förenklar vi lånetiderna för våra kursböcker och tar bort daglånen. Istället kommer alla kursböcker ha sju dagars lånetid.
Våren är här och det är lika med verifieringstider! Det innebär att alla forskare affilierade till Karolinska Institutet och/eller Region Stockholm ombeds att logga i den gemensamma bibliometridatabasen – senast torsdag den 20 maj.
Här samlar vi information om vad som gäller för bibliotekets tjänster och service under covid-19-pandemin.
Nu kan alla studenter ladda hem talsyntesprogrammet TorTalk till sin egen dator. Talsyntes används för att omvandla text till tal, och kan vara extra hjälpsamt om du tycker det är svårt att läsa vanlig text.

Upptäck biblioteket

Söka & värdera

Under Söka & värdera får du tips på hur du kan komma gång med din sökning, hur du kan använda medicinska sökord för bättre träffar och stöd i hur du analyserar innehållet. Vill du har mer hjälp kan du komma till oss på biblioteket.

Skriva & referera

Språkverkstaden ger råd om språk, stil och struktur i akademiska texter. Med hjälp av våra bibliotekarier får du lära dig att referera enligt APA eller Vancouver och söka vetenskaplig information. Boka handledning, besök drop-in eller använd våra webbresurser.

Henrik Schmidt hjälper doktorand
Publicera & analysera

Håller du på att publicera din avhandling? Har du frågor kring bibliometri och verifiering? Funderar du på var din artikel ska publiceras? Varför open access?

På biblioteket

Under rubriken På biblioteket hittar du information om vilka studieplatser som finns på biblioteket och vad som gäller för bokning av grupprum. Här hittar du också information om det trådlösa nätverket, IT för studenter och KIB:s låneregler.