Varning för buller!

P.g.a. renovering förväntas buller i biblioteket i Flemingsberg 23/4 – 4/5. Högljudd borrning kommer att ske efter kl. 17. För lugnare miljöer hänvisar vi till övriga campus samt biblioteket i Solna. Vi beklagar störningarna.

Chatt & kontakt 08-524 84 000 ub@ki.se

Chatten är stängd.

På gång

Hur funkar Best Match i Pubmed, och varför ger min sökning olika antal träffar beroende på hur jag sorterar den?
I samband med internationella kvinnodagen vill vi gärna uppmärksamma KIB:s normkritiska samling där du hittar flera böcker som berör kvinnor och hälsa.
Har du haft problem med att referera till webbsidor och att välja vilken mall i våra referensguider som du ska använda? Du är inte ensam och därför försöker vi bringa reda bland de olika kategorierna i detta blogginlägg
Den 9 februari lanserades ett nytt utskriftssystem - KI Print - för alla skrivare i studentmiljön. Alla användare behöver koppla sitt Payex-konto till KI Print för att kunna använda de nya skrivarna.

Upptäck biblioteket

Söka & värdera

Under Söka & värdera får du tips på hur du kan komma gång med din sökning, hur du kan använda medicinska sökord för bättre träffar och stöd i hur du analyserar innehållet. Vill du har mer hjälp kan du komma till KIB-labb på biblioteket.

Skriva & referera

Språkverkstaden ger råd om språk, stil och struktur i akademiska texter. I KIB-labb får du lära dig att referera enligt APA eller Vancouver och söka vetenskaplig information. Boka handledning, besök drop-in eller använd våra webbresurser.

Publicera & analysera

Håller du på att publicera din avhandling? Har du frågor kring bibliometri och verifiering? Funderar du på var din artikel ska publiceras? Varför open access?

PRODUCERA & UTBILDA

IKT betyder Information och kommunikationsteknik. IKT-pedagogerna på KI hjälper dig som lärare att utveckla din pedagogiska kompetens och komma igång med användning av teknik som till exempel ljud och film i din undervisning.