Handledning i informationssökning och referenshantering

Ska du söka vetenskapliga artiklar eller skriva referenser och behöver råd? Som student eller anställd vid KI kan du få stöd av våra bibliotekarier i informationssökning och referenshantering i EndNote Online eller Zotero. Du kan välja mellan drop-in-handledning och bokad handledning. 

Drop-in-handledning

Drop-in-handledning passar dig som har en kortare fråga kring informationssökning och/eller referenshantering i EndNote Online eller Zotero. Har du frågor om APA eller Vancouver, använd i första hand referensguiderna.

Drop-in med bibliotekarier via Zoom
Två studenter framför en dator.

Drop-in med bibliotekarier via Zoom

KIB:s drop-in-handledning online via Zoom där du kan få snabbhjälp med att söka vetenskaplig litteratur och hantera referenser. Lösenordet är KIB. Om det är många på kö väntar du på din tur i Zooms waiting room.

Öppettider

mån - fre: 12:00-14:00
lör - sön: Stängt
Gå in i Zoom

Bokad handledning för studenter

Som student vid KI kan du boka handledning i informationssökning. För närvarande sker all handledning i första hand via Zoom. Du kan exempelvis få stöd i att ta fram bra sökord, strukturera din sökstrategi och välja lämpliga databaser för ditt ämne. Du kan också få handledning i referenshantering i EndNote Online eller Zotero. Observera att vi bara kan handleda dig i hur du använder programmet. För tekniska problem bör du vända dig till EndNote Onlines egen support eller till Zoteros egen support

Får du förhinder är det viktigt att du avbokar din tid så att någon annan student kan boka den eftersom det är många som vill ha stöd. 

Innan du kommer till handledningen ser vi gärna att du läser sidan om att söka information.

Bokad handledning för forskare/doktorander

Du som forskare/doktorand på KI kan boka handledning i olika frågor gällande informationssökning eller referenshantering. För närvarande sker all handledning i första hand via Zoom.

Workshoppar

För doktorander, forskare och masterstudenter erbjuds workshoppar i till exempel litteratursökning för systematiska översikter, muntliga presentationer, akademiskt skrivande och programmet Endnote X20 bland många andra ämnen.

Senast uppdaterad: 2022-10-04