Handledning i informationssökning & referenshantering

Ska du söka vetenskapliga artiklar eller skriva referenser och behöver råd? Är du student eller anställd vid KI kan du få drop-in-support av våra bibliotekarier. Är det en mer omfattande fråga kan du också boka tid. 

Drop-in-handledning

Studenter och anställda vid KI kan besöka vår drop-in-handledning och få hjälp utifrån sina individuella frågeställningar. Du kan få snabbhjälp med litteratursökning eller referenshantering.

Drop-in med bibliotekarier via Zoom
Två studenter framför en dator.

Drop-in med bibliotekarier via Zoom

KIB:s drop-in-handledning online via Zoom där du kan få snabbhjälp med att söka vetenskaplig litteratur och hantera referenser. Lösenordet är KIB.

Öppettider

mån - fre: 12:00-14:00
lör - sön: Stängt

Bokad handledning för studenter

Du som student på KI kan boka en timmes ostörd handledning i informationssökning. Vi handleder dig i att ta fram bra sökord, strukturera din sökstrategi och välja lämpliga databaser för ditt ämne. Vi kan också handleda dig i referenshantering EndNote eller Zotero. Observera att vi bara kan handleda dig i hur du använder programmet, vi kan inte hjälpa till med tekniska problem utan hänvisar till EndNote Onlines egen support eller till Zoteros egen support.

  • Du måste göra din bokning minst två dagar i förväg. 
  • Innan du kommer till handledningen ser vi gärna att du tittar på vår sida om att söka information.
  • Vid förhinder ber vi dig att avboka din tid för att frigöra tiden så att någon annan kan boka istället.

Bokad handledning för forskare/doktorander

Du som forskare/doktorand på KI kan boka handledning i olika frågor gällande informationssökning eller referenshantering. 

Bokad handledning via Zoom

Distanshandledning innebär att du får handledning i verktyget Zoom. Länken till det virtuella mötesrummet skickas till dig före mötet. Du behöver bara klicka på länken för att komma till mötesrummet. För att handledningen ska fungera optimalt bör du sitta vid en dator med tillgång till webbkamera och mikrofon. I övrigt går handledningen till på samma sätt som handledning på campus.

Workshoppar

För doktorander, forskare och masterstudenter erbjuds workshoppar i till exempel litteratursökning för systematiska översikter, muntliga presentationer, akademiskt skrivande och programmet Endnote X20 bland många andra ämnen.