FAIR-principerna

Enligt KI:s open access-policy ska publikationer, när så är möjligt, uppfylla FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

FAIR-principerna är ursprungligen utformade för forskningsdata, men har börjat appliceras även på publikationer. Kungliga biblioteket har tagit fram kriterier som ska vara uppfyllda för att publikationer ska kunna betraktas som FAIR. 

FAIR-principerna liggande

Vad bör jag som forskare tänka på?

Interoperable – Kompatibla

"Om ORCID finns bör det finnas angivet i publikationen samt dess metadata på ett standardiserat sätt."

Som forskare bör du tänka på att skaffa ett forskar-id, ett så kallat ORCID. ORCID (Open Researcher & Contributor ID) är ett internationellt register över unika forskar-id:n som har som huvudsyfte att lösa problemet med forskare med likadana/liknande namn genom att unikt identifiera forskare över hela världen. ORCID har skapats på initiativ av universitet, finansiärer och förlag/tidskrifter och kommer på sikt att användas både vid ansökningar och publicering. Mer om ORCID och hur du skaffar det

Reusable – Återanvändbara

"Licensinformation finns angivet i publikationen och dess metadata på ett standardiserat sätt."

Om du publicerat en artikel under öppen licens bör detta synas tydligt och på ett standardiserat sätt i publikationen. Det är tidskriftens ansvar att se till att detta uppfylls, men som forskare bör du vara uppmärksam på att så sker. Princip 2 i policyn för öppen publicering beskriver öppna licenser och vad du som forskare bör tänka på kring dessa. Läs mer om öppna licenser.

Vilka är de andra kriterierna för FAIR-principerna?

Kungliga biblioteket har tagit fram ett antal kriterier för när FAIR-principerna för publikationer ska anses vara uppfyllda, utöver de du som enskild forskare bör tänka på. De flesta av dessa åligger det universitets stödfunktioner att uppfylla, genom att erbjuda en infrastruktur som bidrar till att forskningen ska vara sökbar, tillgänglig, kompatibel och återanvändbar.

Två personer sitter framför en laptop

Publiceringsstöd

Kontakta oss med frågor kring open access, bibliometri, litteratursökning, publicering i KI Open Archive och strategisk publicering.

Senast uppdaterad: 2021-11-16