Skriva ut & kopiera

För att kunna kopiera, skanna och skriva ut behöver du ett studentkonto, och ett KI-kort för snabbare hantering (eller ett bibliotekskonto och lånekort om du inte är student). 

Hantera utskriftskonto

Fyll på utskrifter

Du köper utskrifter efter att ha loggat in i KI Print, klicka på Buy print-outs. Du köper utskrifter i KI Print med ditt betalkort. Så här köper du utskrifter i KI Print

Observera att du inte kan få tillbaka pengar om du har fyllt på med för mycket, utan sätt istället in mindre summor som du vet att du kommer att använda upp.

Om du är student med funktionsvariation och/eller läs och skrivsvårigheter har du fria utskrifter (kräver intyg från samordnaren för funktionsvariation). Du får ditt utskriftskonto påfyllt med 250 kr per gång. Kontakta personalen i biblioteket eller fyll i formuläret för att få fria utskrifter.

Kom igång

Som student använder du ditt studentkonto för att logga in i KI Print (utskriftssystemet). Du kan börja skanna på en gång. För att skriva ut och kopiera behöver du själv köpa utskrifter.

Är du inte KI-ansluten kan du börja använda ditt utskriftskonto när du har fått ditt bibliotekskonto aktiverat och köpt utskrifter. Du behöver även koppla ihop ditt lånekort med skrivaren. Detta gör du vid en av skrivarna i biblioteket genom att hålla ditt lånekort mot kortläsaren och logga in med dina inloggningsuppgifter (det vill säga cb\personnummer (10 eller 12 siffror) och ditt lösenord).

Om du är KI-anställd (även doktorander) måste du först gå till någon av skrivarna i eller utanför biblioteket och logga in med din KI-inloggning på displayen. Därefter är ditt utskriftskonto aktiverat, och du har fria utskrifter.

Skriva ut från KI:s datorer

Du kan även skriva ut från egen dator, se nästa rubrik.

Standarden för utskrifter är A4, svartvitt och dubbelsidigt. För att skriva ut i A3, färg eller enkelsidigt, måste du välja detta när du skriver ut på datorn (ofta under Printer Properties). Samma sak gäller om du vill ha dina utskrifter häftade direkt vid utskrift. 

  • Välj Skriv ut på datorn, och se till att vald skrivare är FollowKibSkrivare. (Om FollowKibSkrivare saknas i listan över tillgängliga skrivare, testa att starta om datorn.)
  • Gå till valfri skrivare och håll ditt KI-kort mot skrivarens kortläsare. Det går också bra att skriva ut utan ditt kort; logga då istället in på skrivarens display med de kontouppgifter som du använde när du loggade in på datorn.
  • Välj Print all för att direkt skriva ut alla dokument som du har skickat till utskriftssystemet. Om du bara vill skriva ut några av dokumenten, välj istället Print release, markera vilket/vilka dokument du vill skriva ut, och tryck Print. (Tips! Om du trycker på > , symbolen till höger om varje enskilt dokument i listan, så kan du justera antalet kopior av det aktuella dokumentet.)
  • Tryck på Log out när du är färdig.

Skriva ut från egen dator

Du kan skriva ut från din egen dator på två sätt; antingen via Mobility Print eller Web Print. Vi rekommenderar Mobility Print eftersom det ger dig fler möjligheter. Dock krävs det att du installerar programvara för att skriva ut med Mobility Print. Web Print kan du använda för att skriva ut från egen dator utan att installera programvara.

Så här gör du för att skriva ut från Mobility Print eller Web Print

Kopiera

Håll ditt KI-kort (eller lånekort) mot kortläsaren och välj knappen Device Functions på displayen och klicka sedan på Copy.

Bild på display när man skriver ut på en skrivare.

Skanna

Håll ditt KI-kort (eller lånekort) mot kortläsaren och välj Scan på displayen. När du skannat klart skickas dokumentet automatiskt till din registrerade e-postadress (student-e-posten för studenter). Att skanna är gratis och miljövänligt!

Bild på display när man skannar vid en skrivare.

Kostnad för utskrifter/kopior

Svartvitt Färg
A4, enkelsidigt 0,50 kr A4, enkelsidigt 1,00 kr
A4, dubbelsidigt 0,90 kr (0,45) A4, dubbelsidigt 1,90 kr (0,95)
A3, enkelsidigt 1,00 kr A3, enkelsidigt 2,00 kr
A3, dubbelsidigt 1,90 kr (0,95) A3, dubbelsidigt 3,90 kr (1,95)

Här hittar du skrivare

Du kan hämta dina utskrifter vid vilken skrivare som helst i studentmiljön (som är kopplat till utskriftssystemet). 

Skrivarens namn Placering Hus Campus
Akvariet Utanför datorsalen Hanna Hus 75, Retzius väg 13, plan 3 Solna
Elvis I entréhallen Berzelius väg 3 BZ, Berzelius väg 3, plan 2 Solna
Presley I biblioteket, studieområdet Lunden BZ, Berzelius väg 3, plan 3 Solna
Ares I biblioteket, studieområdet Lunden BZ, Berzelius väg 3, plan 3 Solna
Artemis I utrymmet mellan salarna Gunnar Höglund och Rolf Bergin BZ, Berzelius väg 3, plan 4 Solna
Hyacint1 Utanför Franklinsalen Scheelelab, Tomtebodavägen 6, plan 3 Solna
Ana23a Mittemot datorsalarna Urban och Ursula (på andra sidan trappan) Alfred Nobels allé 23, plan 3 Flemingsberg
Ana23b Rakt ovanför skrivaren Ana23a på plan 3 Alfred Nobels allé 23, plan 5 Flemingsberg
Repro01 I biblioteket Alfred Nobels allé 8, plan 4 Flemingsberg
Repro02 I biblioteket Alfred Nobels allé 8, plan 4 Flemingsberg
Hypofysen Utanför undervisningssalarna Hypofysen 1 och 2 (i biblioteket) Alfred Nobels allé 8, plan 4 Flemingsberg

Upphovsrätt

För att biblioteket ska kunna ge tillgång till e-tidskrifter är det viktigt att alla följer förlagens regler kring hur deras material får användas. Du måste själv säkerställa dig om vad som gäller för olika materialtyper. 

Det är aldrig tillåtet att kopiera eller skriva ut en hel bok.

Läs mer om vad som gäller på vår sida om upphovsrätt.

Vanliga problem

Bild på en dator och händer som pekar på skärmen.

Student-IT

Till Student-IT vänder du dig om du är student och har IT-relaterade frågor.

Telefon & e-post

mån - fre: 8:00-16:00
lör - sön: Stängt
Hade du nytta av informationen på denna sida?

Om du vill att vi ska kontakta dig angående din feedback, var god ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan

Jag godkänner att mina (frivilligt lämnade) personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.
Senast uppdaterad: 2022-10-11