Avgränsa en sökfråga

En tydligt formulerad frågeställning är en bra utgångspunkt för att genomföra dina sökningar. Om du inte redan har en frågeställning kan det vara bra att börja göra lite bredare sökningar och skapa en överblick över ämnesområdet. Ett bra sätt att få en överblick är att göra en tankekarta över det du redan vet om ett ämne. Sedan kan du lättare välja vad du vill fokusera på. Beroende på hur du ringar in ditt ämne kommer det att påverka hur du bygger upp din sökning.

Exempel med tankekarta

I exemplet nedan har vi gjort en tankekarta över ämnesområdet diarré hos barn och skrivit upp det vi hittat genom våra första breda sökningar. Utifrån den har vi sedan avgränsat oss till det som handlar om prevention och ännu mer specifikt om hygien. Så småningom landar vi i frågeställningen ”What hygiene interventions are effective for preventing diarrhea in children?”

Exempel på mindmap

Vi har nu sett att ämnesområdet är ganska stort och att vi behöver specificera vad vi vill hitta genom sökningen så att vi inte måste gå igenom tusentals träffar om rotavirusvaccin som inte är relevanta för vår frågeställning. I och med att vi har planerat sökningen kan vi lättare välja lämpliga sökord.

”What hygiene interventions are effective for preventing diarrhea in children?”

Sökningen byggs upp utifrån de betydelsebärande orden och skulle kunna se ut på följande sätt:

(Hygiene OR sanitation) AND prevent* AND diarrhea AND (child OR infant)

Uppdelning av sökfråga

Ibland kan du behöva dela upp din frågeställning i flera underfrågor. Om du till exempel har en frågeställning som handlar om ”sjuksköterskans roll vid rökavvänjning” så kanske du i bakgrunden vill ha information om rökningens negativa effekter, statistik över hur många som röker och olika typer av rökavvänjningsinsatser. För att hitta information om detta kan du behöva göra ett antal olika sökningar där du använder olika sökord.

Två kvinnor vid en laptop

Handledning i informationssökning

Ska du söka vetenskapliga artiklar eller skriva referenser och behöver råd? Då kan du få hjälp av våra bibliotekarier. Vi erbjuder både drop-in i Zoom och bokad handledning.

Öppettider drop-in-handledning i Zoom

mån (20/6) - tis (21/6): Stängt
ons (22/6) - tor (23/6): 12:00-14:00
fre (24/6) - sön (26/6): Stängt
Senast uppdaterad: 2022-05-17