Distansåtkomst

När du inte sitter vid en dator på KI:s fasta nätverk måste du bli igenkänd som KI-användare på något annat sätt, för att få tillgång till de tidskrifter, databaser och e-böcker som biblioteket tillhandahåller. Här har vi samlat tips på olika sätt att få distansåtkomst till bibliotekets material, samt vad du kan göra när det inte fungerar.

Observera att du som inte är KI-anknuten bara kan komma åt bibliotekets elektroniska samlingar från datorerna inne i det fysiska biblioteket.

Börja din sökning på bibliotekets webbplats kib.ki.se

När du börjar din sökning via bibliotekets webbplats kommer du att bli ombedd att logga in med din KI-/studentinloggning när du försöker öppna en databas (som till exempel PubMed, Web of Science eller Cinahl) eller fulltextartikel som inte är fritt tillgänglig.

Även när du söker i databaser som är fritt tillgängliga för vem som helst att söka i, som PubMed eller Google Scholar, är det bra att använda länkarna på kib.ki.se, för då få du tillgång till de artiklar som biblioteket prenumererar på via länken "Get it!@KI".

Webbläsartillägget Lean Library Access

Bibliotekets tjänst Lean Library Access är ett webbläsartillägg som automatiskt kollar upp vilka artiklar som du kan ladda ner via bibliotekets prenumerationer. Finns ingen prenumeration söker tillägget i första hand efter öppet tillgängliga versioner av artikeln, i andra hand länkar det till vårt beställningsformulär.

Gör så här för att installera Lean Library Access till webbläsaren i din dator:

  • Ladda ner Lean Library Access till din webbläsare. Tillägget finns för Chrome, Firefox, Safari, Edge och Opera när du använder dator (inte surfplatta eller mobiltelefon).
  • Installera Lean Library Access genom att följa instruktionerna. Välj Karolinska Institutet i menyn. Tillåt gärna popup-rutor, eftersom de informerar dig när du kan få åtkomst till artiklar bakom betalväggar.
  • Klart! Nu kan du ladda ner artiklar från exempelvis PubMed eller Google Scholar utan att först behöva besöka bibliotekets webbplats, även om de är publicerade i tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Den grå ikonen uppe i webbläsarens verktygsfält blir grön när Lean Library Access är aktivt och har identifierat material som du kan få åtkomst till antingen via biblioteket eller öppen tillgång.

Lägg till KI som din institution i Google Scholar

När du går till Settings (som ibland bara visas som en kugghjulssymbol) under menyn (symbolen med tre vågräta linjer) i Google Scholar finns ett alternativ som heter Library links i vänstermarginalen. Här kan du söka fram och lägga till Karolinska Institutet och eventuellt andra institutioner som du också tillhör.

Google Scholar lägg till din institution

När du gjort det dyker Get it!@KI-länken upp bredvid de sökresultat som biblioteket prenumererar på även om du inte gått till Google Scholar via bibliotekets länkar.

GetIT

Använd BrowZine på datorn eller din mobila enhet

När du "bläddrar" i en tidskrift från din bokhylla med favorittidskrifter i BrowZine behöver du inte logga in igen om du vill läsa en artikel, ladda ner den för att kunna läsa offline vid ett senare tillfälle eller exportera den till EndNote/Zotero. Använder du BrowZine på en surfplatta eller mobiltelefon behöver du bara uppdatera dina inloggningsuppgifter en gång i halvåret för att fortsätta få tillgång till de tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

BrowZine

Tidskriftstjänsten BrowZine ger tillgång till de cirka 10 000 tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Bläddra i tidskrifterna, läs offline och samla dina favoriter i din egen bokhylla.

Logga in med KI-inloggning på förlagens plattformar

På många förlags plattformar kan du logga in direkt med din KI-inloggning för att få tillgång till artiklar som biblioteket prenumererar på (som ett alternativ till att gå via en länk på bibliotekets webbplats). Funktionen brukar kallas ”Institutional login”, ”Access through your institution” eller liknande.

Gör så här:

  • Leta efter en länk för att logga in längst upp till höger.
  • Om det finns flera alternativ - välj ”institutional login” eller liknande.
  • Välj Karolinska Institutet i en rullista över institutioner. Listan kan också utgå från region eller identitetsfederation (SWAMID eller UK Federation) på vissa plattformar. 
  • Logga in med din vanliga KI-inloggning på inloggningssidan du skickas till.

Därefter ska du komma åt det innehåll på plattformen som biblioteket prenumererar på. Det kan fortfarande finnas innehåll som inte ingår i bibliotekets prenumeration och som du därför inte kommer åt, trots att du har loggat in.

Observera att många plattformar också erbjuder inloggning med personligt konto som bygger på att du registrerat dig eller har ett personligt medlemskap/prenumeration. Det är en annan typ av inloggning. Syftet med funktionen ”Institutional login” är att du ska kunna bekräfta med din KI-inloggning att du är knuten till KI och därför har tillgång via bibliotekets prenumeration. Syftet med ett personligt konto är ofta är att du ska kunna spara sökningar eller artiklar eller göra personliga inställningar.

På vissa plattformar kan du bli ihågkommen som KI-användare så att Karolinska Institutet redan är förvalt nästa gång.

Felsökning och tips

Har du problem med att få tag på en artikel trots att du har gått någon av vägarna ovan eller sitter på campus? Se om dessa tips för felsökning kan hjälpa dig.

Student som besöker infodisken i Solna.

Kontakta biblioteket

Du är välkommen att kontakta oss via telefon, e-post och chatt.

Öppettider telefon & chatt

mån - fre: 9:00-16:00
lör - sön: Stängt
Senast uppdaterad: 2021-11-11