CINAHL

Referenser till artiklar i tidskrifter, böcker och doktorsavhandlingar inom omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och medicin.