Svensk MeSH

Svensk MeSH hjälper dig att hitta bra sökord då du ska söka i databaser, så som PubMed. Kan också användas när du vill översätta medicinska termer från svenska till engelska och tvärtom. Svensk MeSH är en översättning av MeSH (Medical Subject Headings), en kontrollerad vokabulär som produceras av National Library of Medicine, NLM.