Användbara databaser och webbplatser

På denna sida beskriver vi några av de mest använda databaserna på KI och några webbplatser där du kan hitta användbar medicinsk information. På sidan Databaser & e-resurser hittar du många fler databaser och andra resurser du kan använda dig av när du ska söka information. På sidan Åtkomst finns mer information om hur du hittar det material du har tillgång till via biblioteket.

PubMed

PubMed är den största medicinska databasen och innehåller referenser till tidskriftsartiklar inom bland annat medicin, omvårdnad och odontologi. PubMed har engelska som sökspråk även om artiklarna kan vara skrivna på andra språk. Databasen är gratis tillgänglig för alla, men för att komma åt de tidskrifter KI prenumererar på i fulltext behöver du gå till PubMed via bibliotekets webbplats.

Genom att titta på PubMed tutorials kan du få tips på hur du kan söka i databasen.

PubMed

PubMed är den största medicinska databasen och innehåller referenser till tidskriftsartiklar inom medicin, omvårdnad och odontologi från 1940-talet och framåt. Innehåller även biomedicin, delar av livsvetenskaperna, beteendevetenskap, kemi och bioteknik.

CINAHL

Cinahl är en databas som innehåller referenser till främst tidskriftsartiklar i bland annat omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och medicin. CINAHL innehåller färre referenser än PubMed men du kan ändå hitta artiklar som inte finns i PubMed. CINAHL har engelska som sökspråk men det finns också artiklar skrivna på andra språk. Du hittar inga svenskspråkiga artiklar i CINAHL men det finns artiklar som är skrivna av svenska forskare och som behandlar svenska förhållanden.

CINAHL

Referenser till artiklar i tidskrifter, böcker och doktorsavhandlingar inom omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och medicin.

Web of Science

Web of Science är en tvärvetenskaplig databas som bland annat innehåller naturvetenskap och medicin. I Web of Science finns ingen ämnesordlista utan det är fritextsökning som gäller. Det innebär att du behöver söka på olika synonymer och att du behöver använda söktekniska finesser som booleska operatorer (AND/OR), trunkering och frassökning.

Web of Science innehåller förutom referenser till artiklar även information om citeringar, det vill säga vilka artiklar som refererat till en viss artikel. Det betyder att du kan se hur många gånger en artikel har citerats. Du kan också använda citeringarna för att följa forskningen bakåt och framåt i tiden.

Web of Science

Tvärvetenskaplig databas med citeringsinformation inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, medicin och teknik.

reSEARCH

I reSEARCH, sökrutan på bibliotekets startsida, hittar du i princip allt material som är tillgängligt via biblioteket. Här söker du efter bland annat böcker, såväl tryckta som elektroniska, artiklartidskrifter och avhandlingar. reSEARCH söker precis som Google i hela texten i artiklar och e-böcker. Läs mer om hur reSEARCH fungerar. 

Google Scholar

Google Scholar är en sökmotor för bland annat tidskrifter som är expertgranskade (peer reviewed), uppsatser, böcker och artiklar inom den vetenskapliga världen av bland annat universitet, förlag och vetenskapliga organisationer inom olika ämnesområden. Google Scholar har ingen egen ämnesordlista utan du söker med fritextord. Till skillnad från de bibliografiska databaserna söker du i hela artiklarna i Google Scholar, inte bara i titel och abstract.

Google Scholar

Sökmotor för bland annat tidskrifter som är expertgranskade (peer reviewed), uppsatser, böcker och artiklar inom den vetenskapliga världen av bland annat universitet, förlag och vetenskapliga organisationer inom olika ämnesområden. Google Scholar har ingen egen ämnesordlista utan det är fritextsökning som gäller. Till skillnad från de bibliografiska databaserna söker du i Google Scholar i hela artiklarna, det vill säga inte bara i titel och abstract. 

Användbara webbplatser

Mycket information publiceras idag direkt på webben gratis och tillgängligt för alla. Även när du söker information för din profession finns det mycket att hämta. Myndigheter och organisationer som till exempel Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Världshälsoorganisationen (WHO) publicerar sina rapporter på internet.

SBU

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) är en fristående myndighet som kritiskt granskar metoder som används i vården för att upptäcka och behandla sjukdom. SBU försöker ge svar på frågor som vilken behandling är bäst, hur ställer man diagnos på bästa sätt eller hur ska vårdens resurser användas för att göra största möjliga nytta.

Två kvinnor vid en laptop

Handledning i informationssökning

Ska du söka vetenskapliga artiklar eller skriva referenser och behöver råd? Då kan du få hjälp av våra bibliotekarier. Vi erbjuder både drop-in i Zoom och bokad handledning.

Öppettider drop-in-handledning i Zoom

Bibliotekets drop-in-handledning är stängd för sommaren, öppnar återigen 15 augusti. Enklare frågor om informationssökning och referenshantering kan du också få hjälp med via telefon, chatt och e-post vardagar 10.00-15.00.

Senast uppdaterad: 2022-05-17