Användbara databaser och webbplatser

I den här artikeln beskriver vi några av de mest använda databaserna på KI och några webbplatser där du kan hitta användbar medicinsk information. I KIB Finder hittar du många fler databaser och andra resurser du kan använda dig av när du ska söka information. På sidan Åtkomst finns mer information om hur du hittar det material du har tillgång till via biblioteket.

Pubmed

Pubmed är den största medicinska databasen och innehåller referenser till tidskriftsartiklar inom bland annat medicin, omvårdnad och odontologi. Pubmed har engelska som sökspråk även om artiklarna kan vara skrivna på andra språk. Databasen är gratis tillgänglig för alla, men för att komma åt de tidskrifter KI prenumererar på i fulltext behöver du gå till Pubmed via bibliotekets webbplats.

Genom att titta på Pubmed tutorials kan du få tips på hur du kan söka i databasen.

Är du nyfiken på att veta mer om Pubmed så kan du läsa våra blogginlägg om Pubmed.

Är du intresserad av att hitta artiklar om biverkningar av en specifik behandlingsmetod eller ett läkemedel? Då kan du avgränsa din sökning med hjälp av aspektord, eller subheadings som det kallas på engelska.

Cinahl

Cinahl är en databas som innehåller referenser till främst tidskriftsartiklar i bland annat omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och medicin. Cinahl innehåller färre referenser än Pubmed men du kan ändå hitta artiklar som inte finns i Pubmed. Cinahl har engelska som sökspråk men det finns också artiklar skrivna på andra språk. Du hittar inga svenskspråkiga artiklar i Cinahl men det finns artiklar som är skrivna av svenska forskare och som behandlar svenska förhållanden.

Om du vill lära dig mer om hur man söker i Cinahl så har vi spelat in tre korta filmer som ger dig en bra grund i hur man använder Cinahl och dess olika funktioner. 

SveMed+

SveMed+ innehåller referenser till skandinaviska tidskriftsartiklar inom medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och fysioterapi. Databasen innehåller framför allt svenska, norska och danska artiklar, som ofta inte finns med i de stora internationella databaserna. Artiklarna i SveMed+  är taggade med både svenska och engelska MeSH-termer. Dessutom är alla svenska titlar översatta till engelska. Därför är chansen större att du hittar en översättning av en term i SveMed+ än i Svensk MeSH. Databasen kan alltså även användas som hjälp för att hitta medicinska termer på engelska. Sedan januari 2020 uppdateras inte längre SveMed+.

Web of Science

Web of Science är en tvärvetenskaplig databas som bland annat innehåller naturvetenskap och medicin. I Web of Science finns ingen ämnesordlista utan det är fritextsökning som gäller. Det innebär att du behöver söka på olika synonymer och att du behöver använda söktekniska finesser som booleska operatorer (AND/OR), trunkering och frassökning.

Web of Science innehåller förutom referenser till artiklar även information om citeringar, det vill säga vilka artiklar som refererat till en viss artikel. Det betyder att du kan se hur många gånger en artikel har citerats. Du kan också använda citeringarna för att följa forskningen bakåt och framåt i tiden.

På sidan Åtkomst finns mer information om hur du hittar det material du har tillgång till via biblioteket.

reSEARCH

I reSEARCH, sökrutan på bibliotekets startsida, hittar du i princip allt material som är tillgängligt via biblioteket. Här söker du efter bland annat böcker, såväl tryckta som elektroniska, artiklar, tidskrifter och avhandlingar. reSEARCH söker precis som Google i hela texten i artiklar och e-böcker. Läs mer om hur reSEARCH fungerar.

Det beror förstås på vad du har för syfte med din informationssökning. Ska du göra en systematisk litteraturöversikt eller vill du bara snabbt hitta ett par artiklar? Vi reder ut begreppen och tipsar om var du bäst söker utifrån vilka behov du har.

Google Scholar

Google Scholar är en sökmotor för bland annat tidskrifter som är expertgranskade (peer reviewed), uppsatser, böcker och artiklar inom den vetenskapliga världen av bland annat universitet, förlag och vetenskapliga organisationer inom olika ämnesområden. Google Scholar har ingen egen ämnesordlista utan du söker med fritextord. Till skillnad från de bibliografiska databaserna söker du i hela artiklarna i Google Scholar, inte bara i titel och abstract. Du kan läsa mer om Google Scholar i bloggen.

Vi rekommenderar ofta forskare och studenter att söka litteratur i flera olika databaser eftersom ingen är heltäckande. Google Scholar har som ambition att inkludera all vetenskaplig litteratur. Kan Google Scholar ersätta sökningar i flera databaser?

Användbara webbplatser

Mycket information publiceras idag direkt på webben gratis och tillgängligt för alla. Även när du söker information för din profession finns det mycket att hämta. Myndigheter och organisationer som till exempel Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Världshälsoorganisationen (WHO) publicerar sina rapporter på internet.

SBU

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) är en fristående myndighet som kritiskt granskar metoder som används i vården för att upptäcka och behandla sjukdom. SBU försöker ge svar på frågor som vilken behandling är bäst, hur ställer man diagnos på bästa sätt eller hur ska vårdens resurser användas för att göra största möjliga nytta. 

Senast uppdaterad: 
2020-09-17