Skriva referenser

Att skriva referenser är en viktig del i det akademiska skrivandet. Referensen ger upplysningar om källan och visar varifrån du har hämtat den information som du använder i dina egna texter. Referensstilar styr hur referenserna ska utformas. På KI är APA och Vancouver de vanligaste stilarna, men fråga alltid din handledare eller lärare vilken stil som ska användas. Var konsekvent! Växla inte mellan olika stilar eller varianter på samma stil. 

Student sitter och pluggar på biblioteket med sin laptop och ett skrivblock

Akademisk hederlighet

Akademisk hederlighet är ett begrepp som återkommer ofta i akademiska sammanhang. I korthet innebär det bland annat att du måste ange vilka källor du har använt i dina egna arbeten. Du måste också citera och referera korrekt i din text. Det är viktigt av många anledningar.

Genom att hänvisa till de källor som ditt eget arbete bygger på visar du:

  • respekt för det arbete som en eller flera författare har lagt ner på att skriva och forska.
  • vad som är ditt respektive andras bidrag till kunskapsområdet.
  • var läsaren kan hitta den ursprungliga källan och läsa mer.

Fusk och plagiat

Att inte ange källor eller att plagiera text är exempel på sådant som inte är i överensstämmelse med akademisk hederlighet. Det räknas som fusk och kan leda till tråkiga påföljder. KI:s disciplinnämnd hanterar ärenden om misstänkt fusk och plagiat.

Sådant som har bedömts som fusk är till exempel att:

  • kopiera text från internet eller andra källor utan att källhänvisa.
  • otillåtet samarbeta med en annan student (till exempel att studenter lämnar in identiska texter trots att uppgiften är individuell).
  • kopiera en annan students skriftliga arbete.
  • självplagiera, det vill säga att återge information från tidigare arbeten som du själv har skrivit, utan att ange källan.

Om du vill fördjupa dig

APA

APA (American Psychological Association) är en referensstil som är vanlig inom psykologi och vårdvetenskap. KIB:s referensguide för APA är i första hand avsedd för studenter vid Karolinska Institutet. Referenserna betraktas som rekommendationer baserade på APA 7. APA är en så kallad författare-årtalsstil. Referensguiden ger dig svar på det mesta du kan behöva veta för att skriva korrekta referenser enligt APA. Du får exempelvis veta hur du skriver referenser till de flesta typer av källor (till exempel artiklar, böcker, webbsidor, rapporter, bilder och dataset).

I referensguiden kan du också klicka på Vanliga frågor så får du även hjälp med hur du hanterar speciella situationer (flera referenser i samma parentes eller flera referenser av samma författare från samma år) samt hur du skriver referenser i löpande text och i referenslistan.

Vancouver

Vancouverstilen har utarbetats av The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Vancouver är en så kallad sifferstil. I stället för författare och årtal anger du siffror för varje referens. Vancouver är vanlig inom medicinska områden. KIB:s referensguide för Vancouver är i första hand avsedd för studenter vid Karolinska Institutet. Referensguiden ger dig information och exempel på det mesta du behöver kunna för att skriva korrekta referenser enligt Vancouver. Du får exempelvis veta hur du skriver referenser till de flesta typer av källor (till exempel artiklar, böcker, webbsidor, rapporter, bilder och dataset). Under Vanliga frågor får du hjälp med hur du skriver referenser i löpande text och i referenslistan, och övriga speciella situationer.

Referenshanteringsprogram

När du skriver texter med många referenser kan det underlätta att använda ett referenshanteringsprogram som kan hålla ordning på dem åt dig.

Checklista

Vill du kontrollera att du har fått med allt som behövs i dina referenser, både i löpande text och i referenslistan? Använd checklistan! Om du är osäker, så dubbelkontrollera gärna referenserna i våra guider för APA respektive Vancouver.

Support

Besök oss i biblioteket eller online om du vill ha personlig hjälp av en bibliotekarie.

Två kvinnor vid en laptop

Handledning i informationssökning

Ska du söka vetenskapliga artiklar eller skriva referenser och behöver råd? Då kan du få hjälp av våra bibliotekarier. Vi erbjuder både drop-in i Zoom och bokad handledning.

Öppettider drop-in-handledning i Zoom

mån - fre: 12:00-14:00
lör - sön: Stängt
Hade du nytta av informationen på denna sida?

Om du vill att vi ska kontakta dig angående din feedback, var god ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan

Jag godkänner att mina (frivilligt lämnade) personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.
Senast uppdaterad: 2023-12-05