Referensguide för APA 7

I denna guide kan du få förslag på hur referenser bör utformas i litteraturlistan. Den ska vara sist i dokumentet och ordnas alfabetiskt efter författarnas efternamn och innehålla alla nödvändiga bibliografiska uppgifter. I texten anges författare inom parentes samt publiceringsår.

Guiden är i första hand avsedd för studenter vid Karolinska Institutet. Referenserna betraktas som rekommendationer baserade på APA 7 samt i vissa fall med stöd av Katalogiseringsregler för svenska bibliotek. Referensguiden för APA 7 lanserades 2020.

Ta för vana att kontrollera referenserna med officiella manualer vid tvekan, och diskutera vid behov med din handledare på KI innan inlämning av examensarbete eller kursuppgiftpublicering.

Böcker

Artiklar

Ljud och bild

Avhandlingar och uppsatser

Övriga källor

Rapporter

Webb

Vanliga frågor

CC-licens på webbplatsens innehåll gäller ej denna referensguide.

Hade du nytta av informationen på denna sida?

Om du vill att vi ska kontakta dig angående din feedback, var god ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan

Jag godkänner att mina (frivilligt lämnade) personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.
Senast uppdaterad: 2023-10-19