Checklista för referenser

Den här checklistan är till för att du ska kunna kolla hur du hanterat referenser i din text, till exempel inför inlämning av ett skriftligt arbete. Checklistan är tänkt som ett komplement till den information om referenser som finns på våra webbsidor. 

Referensguide för APAReferensguide för Vancouver

På sidorna om akademiskt skrivande kan du läsa mer om hur du referenserna kan integreras i din egen text. I referensguiderna för APA och Vancouver finns detaljerad information om hur referenserna ska utformas. 

Välj en guide som huvudsaklig källa när du skriver referenser. Om instruktioner saknas för en specifik fråga kan du använda andra guider som komplement. Använd då i första hand de guider som vi rekommenderar för APA- respektive Vancouverstilen.

Endnote Online och andra referenshanteringsprogram är bra hjälpmedel som underlättar referenshanteringen. Kontrollera ändå att referenserna följer den referensstil du valt. 

Val av källorI texten  


Om du har använt citat:

APA

Vancouver

Referenslista


APA

Vancouver

Bilder, tabeller och figurer

Senast uppdaterad: 
2019-09-24