Referensguide för Vancouver

I denna guide kan du få förslag på hur referenser bör utformas i litteraturlistan. Referenserna organiseras numeriskt inom parentes efter den ordning de kommer i texten.

Guiden är i första hand avsedd för studenter vid Karolinska Institutet. Referenserna betraktas som rekommendationer baserade på Vancouver samt i vissa fall med stöd av Katalogiseringsregler för svenska bibliotek.

Ta för vana att kontrollera referenserna med officiella manualer vid tvekan, och diskutera vid behov med din handledare på KI innan inlämning av examensarbete eller kursuppgiftpublicering.

Böcker

Artiklar

Rapporter

Avhandlingar och uppsatser

Webb

Offentligt tryck

Ljud och bild

Övriga källor

Vanliga frågor

CC-licens på webbplatsens innehåll gäller ej denna referensguide.

Hade du nytta av informationen på denna sida?

Om du vill att vi ska kontakta dig angående din feedback, var god ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan

Jag godkänner att mina (frivilligt lämnade) personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.
Senast uppdaterad: 2023-10-26