Frasbanken

Frasbanken är en inspirationskälla för dig som skriver vetenskapliga arbeten. I banken hittar du förslag på fraser som är vanliga i olika delar av en uppsats. Glöm inte att modifiera dem om det behövs, så att de passar in i din text och i ditt resonemang.

Källa: www.phrasebank.manchester.ac.uk Översättning: M. Olofsson Korrekturläsning: av J McElwee

Introduktioner

Referera

Att vara kritisk

Metoddel

Resultat

Diskussion

Slutsatser

CC-licens på webbplatsens innehåll gäller inte Frasbanken.

Senast uppdaterad: 2021-12-08