Lämna inköpsförslag

Universitetsbiblioteket är användarstyrt, där inköp av resurser styrs av behoven hos Karolinska Institutets personal och studenter. Resurser köps om förslagen är lämnade av dig som är KI-anknuten, ligger inom KI:s ämnesområden, och har den nödvändiga tekniska infrastrukturen för bibliotek. Vi köper i första hand elektroniska format. De ekonomiska ramarna är dock avgörande för vad som kan köpas. Biblioteket har därför inte möjlighet att köpa in allt material som KI-forskare publicerar.

Böcker

I formuläret nedan kan du lämna inköpsförslag på böcker. Urval och inköp sker kontinuerligt.  Under sommaren, 24 juni - 12 augusti kommer dock inga inköp att göras. Inköpsförslag som inkommer under denna period hanteras efter den 12 augusti.

Observera att biblioteket först gärna undersöker om det går att fjärrlåna in boken från ett annat bibliotek åt dig.

Tidskrifter och databaser

I formuläret nedan kan du lämna inköpsförslag för tidskrifter och databaser inför nästkommande år.

Du kan också beställa artikelkopior ur tidskrifter som biblioteket inte prenumererar på.

Jag vill reservera boken
Jag godkänner att mina personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.