Öppen licens till din publikation (CC BY)

Enligt KI:s policy för öppen publicering ska KI:s forskare välja en öppen licens, till exempel CC BY-licensen, för sina publikationer. Varianten "CC BY" rekommenderas i dagsläget (men även "CC BY-SA" och "CC0" kan väljas i de fall då detta är motiverat).

När du publicerar din artikel open access

För open access publicering av vetenskapliga artiklar används Creative Commons-licenser i nästan samtliga fall. Det finns sju olika varianter och Kungliga biblioteket har gjort en sammanställning över dessa på sidan Crea­ti­ve Commons för fors­ka­re.

Grafik över de olika CC-licenserna, från minst öppen till mest öppen
Modifierad från: https://creativecommons.org/licenses/

De sju Creative Commons-licenserna går från en skala från öppna till mer restriktiva. KI har i sin policy för öppen publicering valt ut de mest tillåtande licenserna, och rekomenderar varianten "CC BY". Den innebär att vem som helst får använda, bearbeta och sprida din artiklel (eller del av den) så länge du anges som upphovsman. Du behåller upphovsrätten till artikeln.

Fördelar med varianten "CC BY" 

  • Tillåter en större spridning än övriga varianter av Creative Commons-licenser
  • Den variant som de flesta forskningsfinansiärer förespråkar (eller kräver)
  • Tillåter text-mining
  • Ger inga problem med samverkan med privat finansierad forskning
  • Materialet kan användas i kurskompendier som ingår i en kurs universitetet tar betalt för
  • Texten kan översättas till andra språk.

När du självarkiverar ditt manuskript i ett öppet arkiv

I dagsläget brukar man inte använda öppna licenser för manuskript. De krav som finns gäller snarare vilken version som ska läggas ut i KI:s öppna arkiv och enligt KI:s policy för öppen publicering är det den så kallade Author's Accepted Manuscript (AAM) som gäller. Mer information om självarkivering av ditt manuskript finns på sidan E-spikning och självarkivering i KI Open Archive.

Forskningsfinansiärers krav

Vi har listat tillgänglig information kring forskningsfinansiärers rekommendationer gällande val av öppen licens när du publicerar din artikel open access i en tidskrift. De flesta rekommenderar (eller kräver) varianten "CC BY", men för säkerhets skull kan du kontakta finansiärerna direkt.

Formas, Forte och Vinnova är medlemmar i cOAlition S. Du kan läsa mer om vad som gäller för val av licenser på sidan Principles and Implementation. Part I: The Plan S Principles

Policy för öppen publicering vid KI

Att publicera din artikel öppet tillgängligt är en del av Policy för öppen publicering vid Karolinska Institutet. På sidan Policyer och krav finns även en sammanfattning om vad mer du bör tänka på för att följa policyn.

Två personer sitter framför en laptop

Publiceringsstöd

Kontakta oss med frågor kring open access, bibliometri, litteratursökning, publicering i KI Open Archive och strategisk publicering.

Senast uppdaterad: 2021-11-16