Är artikeln peer reviewed?

Peer review är en process där vetenskapliga publikationer läses och granskas av ämnesexperter innan de accepteras för publicering. Sammanfattningsvis kan man säga att det är en form av kvalitetsgranskning som säkrar att den publicerade forskningen håller en hög standard. 

Det finns olika sätt att se om en artikel är peer-reviewed (expertgranskad):

  • På tidskriftens webbplats. Informationen kan finnas t e x under rubriker som ”Journal Information” eller ”About the journal”. Men hittar man ingen information där behöver det inte nödvändigtvis betyda att artikeln inte är peer-reviewed, det finns fler sätt att gå vidare för att kontrollera detta.  Tänk också på att tidskrifter innehåller generellt ett antal olika dokumenttyper. Ledare, brev, nyheter och kommentarer utgör en del av de dokumenttyper som kan inkluderas i en tidskrift utan att ha genomgått en strukturerad peer-review process. 
  • Ett andra sätt att se om en artikel är peer-reviewed eller inte är att söka upp tidskriften i databasen Ulrichsweb som innehåller detaljerad information om över 300 000 tidskrifter av olika typer. Ulrichweb är tillgänglig via vår databaslista. När du sökt fram en tidskrift finns det en flik som heter ”Additional title details” där det kan finnas information om en tidskrift är peer-reviewed. Detta illustreras antingen genom att det står ”refereed” eller "peer-reviewed". Dock gäller samma sak här som ovan, det vill säga att, även om det inte står något om peer-review behöver det inte nödvändigtvis betyda att tidskriften inte är peer-reviewed.
  • Ett tredje sätt att undersöka huruvida en artikel är peer-reviewed eller inte är att det i vissa databaser finns en möjlighet att avgränsa sig till peer-review. PubMed har tyvärr ingen funktion där information om peer-review förekommer. De flesta tidskrifter i PubMed är peer-reviewed men vill man vara säker på om en tidskrift är peer-reviewed får man ta reda på detta genom att gå till någon annan källa. En databas som erbjuder information om peer-review är CINAHL.

På en hel del artiklar står det något i stil med ”Accepted” eller ”Submitted”, följt av ett datum. I många fall har dessa artiklar genomgått peer-review, men det är ingen absolut garanti för att så är fallet. Det kan betyda att artikeln blivit accepterad för publicering utan att ha gått igenom en peer-review process. En sista möjlig utväg är att kontakta tidskriften eller förlaget och be dem svara på om tidskriften och artikeln ifråga är peer-reviewed.
 

Ulrichsweb

Information om 300 000 tidskrifter och e-tidskrifter med innehållsförteckningar, dagstidningar, nyhetsblad, med mera.

Hade du nytta av informationen på denna sida?

Om du vill att vi ska kontakta dig angående din feedback, var god ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan

Jag godkänner att mina (frivilligt lämnade) personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.
Senast uppdaterad: 2022-10-04