Redovisa en sökning

Har du gjort en strukturerad sökning i samband med en litteraturöversikt eller annat arbete? Behöver du visa hur du har hittat de artiklar som du har valt ut? Funderar du över hur du kan redovisa artiklar som du hittat vid sidan av sökningen, t ex via en referenslista till en annan artikel? Här kan du se vilka uppgifter som bör finnas med i en sökredovisning, och några exempel på hur det kan se ut.

Vad ska ingå i en sökredovisning?

Hur kan man redovisa sin sökning?

 • Sträva efter att vara så transparent som möjligt, det ska helst vara möjligt för någon annan att återupprepa din sökning och få samma resultat
 • I löpande text (i metodavsnittet) beskriver du hur du har gjort: om du har gjort testsökningar, hur du har hittat sökord, om du sökt med både fritextord och kontrollerade ämnesord etc.
 • I metodavsnittet kan du även beskriva och redovisa artiklar som du hittat på andra sätt än via databassökningen, t ex om du hittat artiklar via en referenslista till en annan artikel eller genom manuell sökning.
 • Den fullständiga sökstrategin brukar även redovisas i tabellform. Tabellen kan läggas som en bilaga i arbetet.
 • För att du ska kunna redovisa din sökning är det viktigt att du sparar den sökning du har gjort, på något sätt. Ett tips är att klippa och klistra från databasens ”Search history”
 • Det finns även möjlighet att skapa konto i databaserna för att spara sökningar

Vad ska en sökredovisning innehålla?

 • Namnet på databasen
 • Datumet då du gjorde sökningen
 • Vilka sökord du har använt 
 • Hur du har sökt (citationstecken, särskilt fält, trunkeringar etc.)
 • Hur du har kombinerat dina sökord
 • Om du har använt något filter, eller begränsning (språk, årtal etc.)

Exempel på text i metodavsnittet

Sökningen gjordes under juni 2018 i databaserna CINAHL, Web of Science och PubMed.

De MeSH-termer som identifierades för sökningen i PubMed anpassades till motsvarande vokabulär i CINAHL. Varje sökbegrepp kompletterades också med relevanta fritexttermer. Fritextorden har, om lämpligt, trunkerats för att fånga upp alternativa ändelser.

Sökresultatet begränsades till artiklar på engelska, samt till artiklar från de senaste tio åren. Den fullständiga slutgiltiga  sökstrategin bifogas som bilaga.

Databassökningen kompletterades med en manuell genomgång av referenslistor till relevanta artiklar, vilket gav ytterligare ett par artiklar som inkluderades i studien.

Exempel från olika databaser

I tabellerna nedan har vi redovisat sökningar i tre olika databaser. I alla databaser har vi utgått från frågeställningen "Patienters upplevelse av dagkirurgi".

De exempel vi visar nedan är tänkta som ett allmänt stöd. Finns det anvisningar vid det egna programmet ska du använda dessa i första hand.

Exempel från CINAHL

MH = Exact Subject Heading

Databas: CINAHL Datum: 2018-06-19 Sökord Begränsningar (filter, limits, refine) Antal träffar
#1 (MH "Ambulatory Surgery")   4,779
#2 day surgery OR outpatient surgery   21,915
#3 #1 OR #2   24,192
#4 (MH "Patient Satisfaction")   31,751
#5 experience* OR perception* OR perspective* OR view*   400,029
#6 #4 OR #5   423,007
#7 (MH "Qualitative Studies+")   96,010
#8 interview* OR focus group*   123,967
#9 #7 OR #8   176,718
#10 #3 AND #6 AND #9   341
#11 #10 Peer Reviewed Published Date: 2008-2018 Narrowed by Language: -English 219

Exempel från PubMed

Databas: PubMed Datum: 18-03-04 Sökord Begränsningar (filter, limits, refine) Antal träffar
#1 Ambulatory Surgical Procedures OR day surgery OR outpatient surgery   165,477
#2 Patient Satisfaction OR experience* OR perception* OR perspective OR view   1,914,604
#3 Qualitative Research OR interview* OR focus group*   435,017
#4 #1 AND #2 AND #3   903
#5 #4 Publication dates: 2008-2018 English language 483

Exempel från Web of Science

Databas: Web of Science Datum: 2018-06-19 Sökord Begränsningar (filter, limits, refine) Antal träffar
#1 TOPIC: ("ambulatory surgery" OR "day surgery" OR "outpatient surgery")   5,830
#2 TOPIC: ("patient satisfaction" OR experience* OR perception* OR perspective* OR view*)   3,334,801
#3 TOPIC: (qualitative OR interview* OR "focus group*")   735,303
#4 #1 AND #2 AND #3   105
#5 #4 Refined by: LANGUAGES: (ENGLISH) AND PUBLICATION YEARS: (2018 OR 2017 OR 2016 OR 2015 OR 2014 OR 2013 OR 2012 OR 2011 OR 2010 OR 2009 OR 2008) 74

Support

Guide: Systematisk litteraturöversikt som examensarbete
Guide: Systematisk litteraturöversikt som examensarbete
Bild på studenter som pluggar i biblioteket i Solna.

Guide: Systematisk litteraturöversikt som examensarbete

Denna steg-steg-steg-guide riktar sig till dig som student ska genomföra en strukturerad litteraturstudie som examensarbete. Här går vi igenom de olika stegen, och ger tips som kan hjälpa dig att göra din sökstrategi mer strukturerad och uttömmande.

Två kvinnor vid en laptop

Handledning i informationssökning

Ska du söka vetenskapliga artiklar eller skriva referenser och behöver råd? Då kan du få hjälp av våra bibliotekarier. Vi erbjuder både drop-in i Zoom och bokad handledning.

Öppettider drop-in-handledning i Zoom

mån (23/5) - ons (25/5): 12:00-14:00
tor (26/5) - sön (29/5): Stängt
Senast uppdaterad: 2022-05-17