Nyckelartiklar

Nyckelartiklar är artiklar som motsvarar sådana studier som du vill hitta med din sökning. De kan användas både för att utveckla en sökstrategi och för att i ett senare skede testa den: om inte nyckelartiklarna inkluderas bör sökstrategin kanske modifieras.

Nyckelartiklar bör vara artiklar som så nära som möjligt motsvarar din frågeställning. Artiklarna bör helst också uppfylla de eventuella inklusionskriterier du definierat. Om du till exempel bara tänker inkludera randomiserade kontrollerade studier skrivna på engelska i din sökning så bör de artiklar du utgår ifrån uppfylla dessa kriterier.

Är du doktorand eller forskare så känner du troligen redan till några centrala artiklar om ditt ämne. Är du student kanske du lyckats hitta några relevanta artiklar genom att testsöka, eller så har din handledare kanske gett dig tips.

Använd dina nyckelartiklar för att hitta fler sökord till din slutgiltiga sökstrategi genom att:

  • Söka upp artiklarna i de databaser du tänker söka i och kolla hur de indexerats, det vill säga vilka ämnesord/kontrollerade termer de taggats med. Var uppmärksam på om flera olika ämnesord verkar användas för ett och samma begrepp.
  • Kolla vilka termer författarna använder för dina nyckelbegrepp i titlar och abstract. Ord ur titlar och abstract måste användas när du söker i fritextdatabaser, men kan också vara ett bra komplement i databaser med ämnesord. Var uppmärksam på synonymer och olika språkliga former.
  • Bygg sedan upp en sökning med de ämnesord och/eller termer från titlar och abstract som du hittat. Tips om hur du kan bygga upp sökningen finns på våra sidor om att sökteknik

Kolla slutligen att dina nyckelartiklar verkligen fångas av den sökning du skapat. Om resultatet inte blir för stort kan du förstås gå igenom alla träffar och se att artiklarna finns med. Om du däremot gjort en mer omfattande sökning är det enklare att testa genom att göra en sökning som enbart fångar dina nyckelartiklar och sedan testa den mot din slutgiltiga sökning på följande sätt:

  • Gör din sökning (A).
  • Gör en sökning (B) som bara fångar dina nyckelartiklar; i PubMed kan du använda PMID.
  • Vilka av dina nyckelartiklar fångas eventuellt inte av sökningen? Sök B NOT A. Här vill du att sökresultatet ska bli noll. Då har du fångat alla nyckelartiklar.

Om någon nyckelartikel inte återfinns analyserar du orsaken. Vad beror det på? Går det att lägga till någon term som gör att den fångas? Behöver kanske ett helt block tas bort? Ibland går det inte att förändra sökningen så att alla nyckelartiklar fångas upp utan att sökresultatet blir alltför omfattande.