Sökord för upplevelsebegrepp

Nedan finner du ett urval termer att använda vid sökning kring upplevelser och bemötande i databaserna PubMed, SveMed+ och CINAHL. MeSH-terminologin används i PubMed och SveMed+, CINAHL Headings används i CINAHL. Hittar du inte den term du söker, försök i Svensk MeSH eller CINAHL Headings.

Allmänt om människors känslor och upplevelser

Allmänt om människors känslor och upplevelser
MeSH Förklaring CINAHL Headings Förklaring
Adaptation, Psychological Anpassning, Psykologisk Coping, Psykologisk anpassning Adaptation, Psychological Anpassning, psykologisk Psykologisk anpassning
    Coping Anpassning
    Family coping  
Social Adjustment Soc Social anpassning Social Adjustment  
Life Change Events Livsavgörande händelser Livskriser Life Change Events  
Death Död Death  
Divorce Skilsmässa Divorce  
Marriage Äktenskap Sammanboende Marriage  
    Midlife crisis Medelålders kris
Parents Föräldrar Parents  
    Parenthood Föräldraskap
    Fatherhood Faderskap
    Motherhood Moderskap
    Personal loss Personlig förlust
Retirement Pensionering Retirement  
Emotions Känslor, Emotioner Emotions  
Quality of Life Livskvalitet Quality of Life  
Patient Satisfaction   Patient Satisfaction Patienttillfredsställelse

Typer av upplevelser/känslor

Typer av upplevelser/känslor
MeSH Förklaring CINAHL Headings Förklaring
Affect Sinnesrörelse Affekt Affect  
Anger Ilska Vrede Anger  
Anxiety Ångest Anxiety  
Dental Anxiety Tandvårdsrädsla Odontofobi Tandläkarskräck Dental Anxiety  
    Separation Anxiety Separationsångest
Bereavement Smärtsam förlust Bereavement  
Boredom Leda Tristess    
Euphoria Eufori Upprymdhet    
Expressed Emotion Uttryckt känsla EE    
Fear Fruktan Rädsla Fear  
Frustration Frustration Frustration  
Guilt Skam Guilt  
Shame Skam Shame  
Happiness Lycka Happiness  
Hate Hat    
    Hope Hopp
    Hopelessness Hopplöshet
Hostility Fientlighet Hostility  
Jealousy Svartsjuka Jealousy  
Laughter Skratt Laughter  
Loneliness Ensamhet Loneliness  
Love Kärlek Love  
Panic Panik Panic  
Pleasure Njutning    
Pain Smärta Värk Pain  
Grief, Mourning Sorg Grief  
    Chronic Sorrow Kronisk sorg
Empathy Empati Medkänsla Empathy  
Depression Depression Nedstämdhet Depressionssymtom Depression  
Depression, Postpartum Postpartum Postpartumdepression Amningsdepression Förlossningsdepression Depression, Postpartum  

Bemötande/Attityder i relationer med andra

Bemötande/Attityder i relationer med andra
MeSH Förklaring CINAHL Headings Förklaring
Interpersonal Relations Personliga relation Sociala relationer Vänskap Interpersonal Relations  
Professional-Patient Relations Vårdare- patientrelationer Personal- patientrelationer Professional-Patient Relations  
Dentist-Patient Relations Tandläkare- patientrelationer Dentist-Patient Relations  
Nurse-Patient Relations Sjuksköterska- patientrelationer Nurse-Patient Relations  
Physician-Patient Relations Läkare- patientrelationer Physician-Patient Relations  
Researcher-Subject Relations Forskare- försökspersonrelationer Researcher-Subject Relations  
    Professional-Student Relations Professionell (vårdare/personal)-student relationer
Professional-Family Relations Vårdare-familjerelationer Personal- familjerelationer    
    Student-Patient Relations Student-patientrelationer
    Patient-Family Relations Patient-familjrelationer
    Faculty-Student Relations Fakultet (lärarkår)-studentrelationer
    Adult-Child Relations Vuxen-barnrelationer
Parent-Child Relations Förälder-barnrelationer    
Interprofessional Relations Yrkesrelationer Interprofessionellt samarbete Interprofessional Relations  
Physician-Nurse Relations Läkare-sjuksköterske relationer Nurse-Physician Relations Sjuksköterske-läkare relationer
    Intraprofessional Relations Intraprofessionella relationer Relationer inom professioner (exempelvis mellan sjuksköterskor)
Family Conflict Familjekonflikter Family Conflict  
Attitude Attityder Attitude  
Attitude of Health Personnel Attityder hos hälsovårdspersonal Attitude of Health Personnel  
    Midwife Attitudes Attityder hos barnmorskor
    Nurse Attitudes Attityder hos sjuksköterskor
    Occupational Therapist Attitudes Attityder hos arbetsterapeuter
    Physical Therapist Attitudes Attityder hos fysioterapeuter
    Physician Attitudes Attityder hos läkare
Attitude to Death Attityder till döden Attitude to Death  
    Attitude to Disability Attityder till funktionshinder
Attitude to Health Attityder till hälsa Attitude to Health  
    Attitude to Illness Attityder till sjukdom
    Cultural Bias Kulturella fördomar
    Employee Attitudes Attityder hos anställda
Fördomar, Diskriminering Prejudice    
Sexism Könsdiskriminering Gender Bias Könsfördomar
    Patient Attitudes Attityder hos patienter
Personal Satisfaction Personlig tillfredsställelse Personal Satisfaction  
Job Satisfaction Arbetstillfredsställelse Job Satisfaction  
    Student Attitudes Attityder hos studenter
    Student Satisfaction Student tillfredsställelse
Nurse's role Sjuksköterskans roll Nursing Role  
Communication Kommunikation Communication  
Communication Barriers Kommunikationshinder Communication Barriers  
Cultural Competency Kulturkompetens Cultural Competence  
Health Communication Hälsokommunikation    
    Communication Skills  
    Conversation Konversation, Samtal
Nonverbal Communication Icke-verbal kommunikation Nonverbal Communication  
Kinesics Kroppsspråk Body Language  
Crying Gråt Crying  
Facial Expression Ansiktsuttryck Facial Expression  
Laughter Skratt Laughter  
Sign Language Teckenspråk Sign Language  
    Presence Närvaro
Social Support Socialt stöd Psykosocialt stöd Samhällsstöd Sociala nätverk Support, Psychosocial  
    Social Networks Sociala nätverk
    Caregiver Support Support till vårdgivare
    Empowerment Egenmakt (över en persons situation)
Self Efficacy Självförmåga Egen förmåga Självständighet    
Patient-Centered Care Patientcentrerad vård Patient Centered Care  
Patient Compliance Patientföljsamhet Ordinationsföljsamhet Terapiföljsamhet Patient Compliance  
Medication Adherence Läkemedelsföljsamhet Följsamhet gentemot läkemedelsförskrivning Medication Compliance  
Treatment Refusal Behandlingsvägran Treatment Refusal  
Hade du nytta av informationen på denna sida?

Om du vill att vi ska kontakta dig angående din feedback, var god ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan

Jag godkänner att mina (frivilligt lämnade) personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.
Senast uppdaterad: 2022-05-17