Tips för Microsoft Word

Som student, doktorand eller forskare på KI använder du säkerligen ordbehandlingsprogrammet Word i ditt skrivande. Det kan röra sig om allt från kortare inlämningsuppgifter och längre uppsatser till avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Oavsett kan man behöva lära sig mer om programmet för att skrivarbetet ska gå smidigt.

Microsoft Word är en del av Office-paketet, som även innehåller till exempel Excel och PowerPoint. Office-paketet, och därmed Word, finns i flera olika versioner. På bibliotekets datorer används Word 2010, men om du har en egen dator är sannolikheten stor att du har en nyare version installerad.

Word finns även för Mac-datorer. Den senaste versionen är Word för Mac 2019, den tidigare är Word för Mac 2016.

På Wikipedia finns en komplett lista över alla versioner.

Lär dig mer

Windows

Mac

Sidnumrering

I uppsatser är det vanligt att börja sidnumreringen (pagineringen) efter titelsidan och innehållsförteckningen, till exempel på sida tre. Hur du gör detta kan du se i vår instruktion.

Sidnumrering som börjar på sidan 3 i Word

Innehållsförteckning

För att kunna skapa en automatisk innehållsförteckning i Word behöver du använda programmets rubrikmallar, som håller koll på hierarkin mellan rubrikerna och hur de ska formateras. Mer om det kan du läsa om på office.com.

Uppsats- och avhandlingsmall

Word-mallar för uppsatsskrivande tillhandahålls av respektive utbildningsprogram. Däremot finns en avhandlingsmall för Karolinska Institutet.

Kontakt

Om du är student kan du få stöd i att använda grunderna i Word hos våra bibliotekarier.

Mån-fre 10-15 (Flemingsberg) och 11.30-13 (Solna). Drop-in!
08-524 84 000
Är du doktorand och vill ha hjälp med avhandlingsmallen kontaktar du bibliotekets forskarstöd.

Senast uppdaterad: 
2019-05-15