E-spikning och självarkivering i KI Open Archive

I KI Open Archive hittar du avhandlingar skrivna vid Karolinska Institutet och öppet publicerade manuskript och artiklar.

Ska du publicera din avhandling eller självarkivera din artikel? Följ instruktionerna på denna sida.

KI Open Archive

Artiklar, avhandlingar och examensarbeten från Karolinska Institutet.

Publicera din avhandling

E-publicering och spikning

Efter det att disputationskommittén behandlat och godkänt din disputationsansökan kommer du att få ett e-postmeddelande från publications@ki.se. Där står det att det är dags att e-publicera din avhandling och hur du ska göra. För att få din avhandling e-publicerad krävs också att du lämnar in tre exemplar av din tryckta avhandling till biblioteket, så kallade pliktexemplar. Dessa ingår sedan i KIB:s tryckta samlingar samt skickas till KI:s arkiv.

Följ dessa instruktioner (som också finns i e-postmeddelandet):

 1. Gå till KI Open Archive.
 2. Logga in med din KI-inloggning och lösenord.
 3. Öppna den befintliga posten genom att dubbelklicka på titeln ("Utan titel").
 4. Fyll i formuläret och ladda upp din ramberättelse (kappa) i pdf-format. Vill du ha ett separat spikblad skall även detta laddas upp i pdf-format.
 5. Det sista du gör är att läsa igenom och godkänna licensen.

Mallar för avhandlingar

Från och med höstterminen 2020 trycks alla doktors- och licentiatavhandlingar av det av KI upphandlade tryckeriet Universitetsservice US-AB. De tillhandahåller även mallar för avhandlingens inlaga och ger support kring formatering och andra frågor som rör mallarna. Där finns också information och regler som rör avhandlingens omslag. 

Mallar och tryckeritjänst finns på US-AB-portalen. Skapa ett konto på genom att klicka på "Log in" uppe i högra hörnet, det går inte att logga in med KI-login. Kontot är kostnadsfritt. Om du har frågor kring mallarna eller tryckning kontaktar du US-AB direkt.  

Kontaktuppgifter US-AB
E-post: info@us-ab.com 
Telefon: +46(0)8 - 790 7400 
Support: it@us-ab.com

Skaffa ISBN

Om du ska trycka din avhandling behöver du ett ISBN (International Standard Book Number). Klicka på knappen nedan och logga in med ditt KI-ID. Fyll sedan i och skicka formuläret så kommer du att få ett ISBN till din epostadress.

iThenticate

För att säkerställa att plagiat inte förekommer granskas alla ramberättelser (”kappor”) i antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta görs efter den elektroniska spikningen i KI Open Archive är genomförd.

Plagiatgranskning inom forskarutbildning.

Upphovsrätt

Du äger alltid, och under alla omständigheter, rättigheterna till avhandlingens ramverk (kappan) och kan återanvända materialet efter eget gottfinnande. I fråga om de ingående artiklarna är dock ofta fallet att du undertecknat ett ”Copyright Transfer Agreement” (CTA) där du avstått delar av eller hela din upphovsrätt (copyright). Här har vi samlat mer information kring upphovsrätt

Självarkivera din artikel

Om du publicerat dig i en traditionell tidskrift handlar det om självarkivering (parallellpublicering) och vi hjälper dig att se vad som får publiceras och när. 

 1. Gå till KI Open Archive.
 2. Klicka på "Log in" längst upp till höger på sidan.
 3. Klicka på "Log in with KI ID" och logga in med din KI-inloggning.
 4. Klicka på länken "(You may) start a new submission". 
 5. Välj "Artiklar/Articles" i rullgardinsmenyn "Collection" och klicka "Next".
 6. Fyll i alla uppgifter (Describe), klicka "Next". 
 7. Ladda upp din fil (Upload), klicka "Next".
 8. Se så att allt blev rätt (Review), klicka "Next".
 9. Läs igenom och godkänn licensen (License), genom att kryssa i rutan längst ned på sidan, klicka sen "Complete submission".

Avvakta e-postmeddelande från publications@ki.se som innehåller bekräftelse och unik länk till ditt dokument.

Elektronisk publicering av examensarbeten 

Under perioden 2013-2016 publicerades cirka 100 examensarbeten på kandidat- och magister/master-nivå i KI Open Archive. I dagsläget publiceras inga examensarbeten här.

Kontakt

Två personer sitter framför en laptop

Publiceringsstöd

Kontakta oss med frågor kring open access, bibliometri, litteratursökning, publicering i KI Open Archive och strategisk publicering.

Senast uppdaterad: 2021-11-16