Kompatibilitetsproblem med Endnote

Problembeskrivning: från 32- till 64-bitar

Från och med Endnote version X9.3.x har programmet gått från 32- till 64-bitar i sin databasuppbyggnad. Detta leder i dagsläget till stora kompabilitetsproblem med att öppna antingen äldre versioner, det vill säga fram till X9.2.x i den senaste versionen, eller vice versa.

Vilken version av Endnote har du?

Mac

Windows

Detta ställer till stora problem när sökargruppen levererar resultat av uppdragssökningar i Endnote via Compressed Library (.enlx)... , eftersom uppdragsgivare och beställare kan ha olika versioner av Endnote.

Dela referenser via RIS-format

Ett alternativ för delning av referenser är att skicka en textfil i RIS-format. Det fungerar i de flesta referenshanterinsprogram som Endnote, Zotero och Mendeley. Därtill Rayyan som används vid artikel-screening.

För att exportera:

  1. Markera alla referenser i ditt Endnote-bibliotek du vill exportera.
  2. Gå till File och Export...
  3. Döp filen, exempelvis till "export". Välj Text Only under Safe file as type och RefMan (RIS) Export under Output Style.
  4. Spara.

För att importera:

  1. Gå till File och Import...
  2. Välj filen du vill importera, klicka på Options (om inte alternativet syns automatiskt) och välj sedan Reference Manager (RIS) under Import Options.
  3. Klicka på Import.
  4. Klart!

Använder man olika grupper i Endnote måste dessvärre grupperna exporteras var för sig för att strukturen ska behållas.

Senast uppdaterad: 
2020-07-14