Verifiering av vetenskapliga publikationer

Som forskare affilierad till Karolinska Institutet och/eller Region Stockholm ombeds du årligen logga in i bibliometriverifieringswebben för att verifiera dina publikationer, kontrollera att bibliometrisystemet kan återfinna din aktuella forskningsaffiliering till respektive organisation samt kontrollera/ange ditt aktuella forskningsområde enligt ” Standard för svensk indelning av forskningsämnen”. Den här guiden hjälper dig att gå igenom dessa moment. 

Karolinska Bibliometrics gör det möjligt att utföra bibliometriska analyser av den forskning som bedrivs inom Karolinska Institutet och Region Stockholm. Analysresultaten används som underlag för verksamhetsutveckling på olika nivåer inom organisationerna eller för att få en överblick över vilka forskningsområden som dominerar och vilka universitet man samarbetar med. Data i Karolinska Bibliometrics används även som en del i den aktivitetsbaserade fördelningen av direkta forskningsmedel till institutioner och medicinska enheter/kliniker.

För att underlaget till de bibliometriska beräkningarna ska kunna användas i analyser måste uppgifterna i bibliometrisystemet vara korrekta.

Logga in och verifiera dina uppgifter senast 20 maj

Det är bara du som kan bekräfta att uppgifterna om dig stämmer, logga in och stäm av före deadline: 20 maj 2022

1. Logga in 

Det spelar ingen roll vilket inloggningssätt du använder, du kommer till en och samma användarprofil.

2. Aktiv forskningsaffiliering

Endast aktiva forskningsaffilieringar räknas med i fördelningen av direkta forskningsmedel. 

Din institutionstillhörighet på Karolinska Institutet hämtas från IDAC och din klinik-/enhetstillhörighet inom Region Stockholm hämtas från EK. 

Bild på var i Karolinska Bibliometrics du hittar active research affiliation
 • Klicka på Research active at under My profile på startsidan.
 • Kontrollera att din organisationstillhörighet stämmer för både Karolinska Institutet och Region Stockholm.
 • Active research affiliation är ibockad för den/de KI-institution(er) du är aktiv.
 • Inom Region Stockholm kan man bara ha en aktiv forskningsaffiliering. Om du tillhör flera enheter, bockar du i en och bockar ur övriga.
Fel institution? kontakta IDAC-administratören på din institution
Fel klinik eller medicinsk enhet? kontakta EK-administratören för din vårdenhet eller Serviceförvaltningens servicedesk

3. Namnsträngar & författarplacering

Eftersom författarnamn återges i olika former i olika publikationer, är det viktigt att du lägger till de namnvarianter som använts genom åren. Det gör det lättare att hitta dina publikationer, identifiera dig som medförfattare och din plats i författarlistan.

 • Klicka på Namestrings under My profile på startsidan.
 • Komplettera din Primary Namestring med varianter och alternativa stavningar av ditt namn som förekommer i dina publikationer, t.ex. dubbelt efternamn som ibland är ihopskrivet och ibland till hälften förkortat.
 • Lägg till namnen och klicka +Add namestring.
 • Får du för många nya förslag i List of suggestions, bocka i Limit to Sweden.
   

4. Verifiera publikationer

Alla publikationer utgivna från 1995 och framåt ska verifieras, även om du skrev dem på en annan enhet eller vid ett annat lärosäte.

beskrivning av hur du veriferar publikationer i Karolinska Bibliometrics
 • Klicka på Find & verify på startsidan och gå igenom List of suggestions.
 • Bocka i de publikationer som är dina och klicka Confirm.
 • Om du saknar publikationer, sök fram dem i Find by PMID(s) eller Search, bocka i dem direkt i träfflistan och klicka Confirm.
 • Vill du bli av med de publikationer som inte är dina i List of suggestions, markera dem och klicka Decline.

 

 

Hittar du inte alla dina publikationer? I FAQ:n hittar du information om vad som gäller för att dina publikationer ska komma med i Karolinska Bibliometrics.

5. Adressera publikationer 

bild på hur man adresserar publikationer i Karolinska Bibliometrics
 • Klicka på Verification Toolkit i översta menyn och sedan Supply addresses to your publications i den undre menyn. Dina bekräftade publikationer har hamnat i listan under Publications without address(es).
 • I listan Choose address(es) for your publication(s) bockar du i den/de adress(er) som gällde för dig när publikationen skrevs.
 • Ange samtliga organisationer du var affilierad till när publikationen skrevs, oavsett om det bara står en adress i publikationen.
 • Om adressen inte finns i listan, klicka på More addresses… och leta upp den. Klicka Add… när du hittat rätt adress.
 • Bocka i adress(er) samt publikation(er) som ska adresseras och klicka på gröna knappen Submit pending address(es).
 • Om du vill dubbelkolla adresseringarna kan du sortera de adresserade publikationerna efter publiceringsår, från din första publikation eller din senaste, genom att klicka på Year i tabellhuvudet.
Tänk på dig själv!
Du ska enbart ange de adresser du själv var affilierad till när publikationen skrevs, dina medförfattares affilieringar ska inte vara med. 

6. Välj forskningsområde

Bild på hur man lägger till field of science i Karolinska Bibliomterics
 • Klicka på Fields of Science under My research areas på startsidan för att lägga till eller ändra ordningen på dina forskningsområden.
 • Klicka på Add field... för att söka bland forskningsområden.
 • Lägg till 1-3 områden med +Add field.
 • Ändra på prioritetsordningen med Move up.

7. Färdig?

 • Sista steget i verifieringsprocessen är att kolla om du är färdig.
 • Klicka på Verification Toolkit i den övre menyn, sedan Check if you're done i den nedre menyn.
 • När allt är grönt, är du färdig.
Bild som visar progress med verifiering av uppgifter i Karolinska Bibliometrics

Publiceringsstöd

Kontakta oss med frågor kring open access, bibliometri, litteratursökning, publicering i KI Open Archive och strategisk publicering.

Senast uppdaterad: 2022-05-31