Vad är reSEARCH?

I reSEARCH finns i princip hela bibliotekets bestånd sökbart och åtkomligt på ett och samma ställe.

Via sökrutan på bibliotekets startsida, reSEARCH, hittar du bland annat

 • böcker – tryckta böcker och e-böcker
 • artiklar – tidskriftsartiklar och artiklar i uppslagsverk
 • tidskrifter
 • avhandlingar.

När passar det bra att söka i reSEARCH?

reSEARCH fungerar bäst när du

 • redan vet vilken bok/artikel/tidskrift/avhandling du vill ha
 • bara är intresserad av material som du kan få tillgång till direkt, antingen online eller i tryckt format via biblioteket
 • precis har börjat söka information om ett visst ämne och vill få en överblick
 • har ett tvärvetenskapligt ämne
 • inte hittar någon mer specifik databas som täcker in ditt ämnesområde.

Hur söker jag i reSEARCH?

Oftast räcker det att skriva in ett par ord ur titeln, eventuellt tillsammans med författarens efternamn, om du redan vet vilken bok, artikel eller tidskrift som du är ute efter. Skulle du få för många träffar kan du använda avgränsningarna till vänster om träfflistan för att begränsa ditt sökresultat. Du kan också söka med hjälp av artikelns doi- eller PMID-nummer, då får du träff direkt om det är en artikel som biblioteket har tillgång till.

I reSEARCH är en stor del av materialet sökbart i fulltext. Det innebär att dina sökord kan finnas var som helst i artiklarna, och inte enbart i titel, abstract eller ämnesord som annars ofta är fallet. Detta kan vara användbart om du har ett smalt ämne eller om du söker efter ett specifikt begrepp eller fras. Och precis som i de flesta andra databaser så kan du kombinera dina sökord med AND och OR.

Får du för få träffar?

När du söker i reSEARCH är standardinställningen att du bara söker bland det material (tryckt och elektroniskt) som biblioteket köpt in eller prenumererar på. Det är först när du bockar för "Sök även material utan åtkomst via biblioteket" som du du kan få träffar på material som biblioteket inte prenumererar på. Dessa kan du vanligtvis beställa via fjärrlån, men det kan också vara artiklar som publicerats open access (öppet tillgängligt).

När passar det bättre att söka i en bibliografisk databas?

En bibliografisk databas, som till exempel Pubmed, Cinahl eller Psycinfo, samlar material om ett visst ämne, medan reSEARCH är en söktjänst som samlar och tillgängliggör det material som biblioteket har i sina samlingar. Använd en bibliografisk databas när du

 • vill göra mera uttömmande, systematiska sökningar i ett ämne,
 • inte vill begränsa din sökning till bibliotekets material,
 • vill söka med hjälp av ämnesordslistor som till exempel MeSH-termer eller Cinahl Headings,
 • söker artiklar som publicerats senaste veckan.
Senast uppdaterad: 2021-12-08