Grå litteratur

Grå litteratur är den typ av material som inte riktigt går att placera in i de gängse publikationstyper som ges ut av vanliga förlag. Det kan vara rapporter, avhandlingar, manuskript, kliniska riktlinjer, framtagna av myndigheter, universitet och andra organisationer och företag.

Grå literatur

En vedertagen definition av grå litteratur (eng. grey literature; am. gray literature) lyder enligt följande:

"[Grey literature is] that which is produced on all levels of government, academics, business and industry in print and electronic formats, but which is not controlled by commercial publishers, i.e., where publishing is not the primary activity of the producing body"

Joachim Schöpfel. Towards a Prague Definition of Grey Literature. Twelfth International Conference on Grey Literature: Transparency in Grey Literature. Grey Tech Approaches to High Tech Issues. Prague, 6-7 December 2010, Czech Republic. pp.11-26.

Material som brukar definieras som grå litteratur är:

  • Avhandlingar
  • Konferenspublikationer
  • Opublicerade manuskript
  • Rekommendationer och tekniska standarder
  • Patent
  • Presentationer
  • Rapporter från myndigheter

Men var kan man hitta grå litteratur?

Att googla är förstås en bra början, men en hel del specifika söktjänster för grå litteratur finns att tillgå, de flesta fritt tillgängliga. Ett flertal databaser på sidan Databaser & e-resurser inkluderar även grå litteratur, till exempel hittar du avhandlingar i CINAHL och PsycInfo.

Allmänna resurser

OpenGrey – Referenser för över 700 000 europeiska publikationer: forskningsrapporter, avhandlingar, konferensbidrag och officiellt tryck.

OAlster – Tjänst som söker aggregerat i över 1 500 källor och innehåller över 30 miljoner dokument. Drivs av OCLC.

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) – En av världens största söktjänster för grå litteratur (3 000 källor, över 60 miljoner dokument). Goda begränsningsmöjligheter vad gäller ursprung, språk, materialtyp och ämne.

Inom hälsa och medicin

Popline, som tillhandahålls av Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, är en databas med fokus på reproduktiv hälsa. I Popline hittar du allt från vetenskapliga artiklar till opublicerat materal inom ämnen som demografi, familjeplanering, preventivmedel, kvinnor och barns hälsa, HIV/AIDS i utvecklingsländer med mera. I det avancerade sökgränssnittet (Advanced Search) kan du begränsa dig till att söka enbart grå litteratur.

Via Global Index Medicus kan du samtidigt söka i ett antal olika databaser från Världshälsoorganisationen (WHO), exempelvis LILACS och WHOLIS.

The New York Academy of Medicine publicerar regelbundet ett nyhetsbrev, The Grey Literature Report in Public Health, som uppmärksammar resurser för grå litteratur. Materialet indexeras och arkiveras i sin tur och är sökbart via ett enkelt sökgränssnitt. [Obs: Uppdateras inte sedan januari 2017.]

En utförlig checklista, kallad Grey Matters, över resurser med grå litteratur har utarbetats av The Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). Checklistan har en bred internationell utblick och nämner bland annat svenska SBU.

För kliniska prövningar söker man vanligtvis i ClinicalTrials.gov. WHO tillhandahåller också en databas, International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP), som aggregerar kliniska prövningar från en rad källor, bland annat clinicaltrials.gov.

Avhandlingar

DART-Europe – Söktjänst för europeiska doktorsavhandlingar från 570 universitet i 28 länder. Drivs i ett samarbete mellan europeiska universitet.

Dissertations and Theses A&I – Kommersiell söktjänst för avhandlingar. Utgiven av ProQuest.

Senast uppdaterad: 2022-01-25