Distansåtkomst

När du inte sitter vid en dator på KI:s nätverk måste du bli igenkänd som KI-användare på något annat sätt, för att få tillgång till de tidskrifter, databaser och e-böcker som biblioteket tillhandahåller. Här har vi samlat tips på olika sätt att få distansåtkomst till bibliotekets material, samt vad du kan göra när det inte fungerar.

Observera att du som inte är KI-anknuten bara kan komma åt bibliotekets elektroniska samlingar från datorerna inne i det fysiska biblioteket.

Börja din sökning på bibliotekets webbplats kib.ki.se

När du börjar din sökning via bibliotekets webbplats kommer du att bli ombedd att logga in med din KI-/studentinloggning när du försöker öppna en databas (som till exempel Pubmed, Web of Science eller Cinahl) eller fulltextartikel som inte är fritt tillgänglig.

Även när du söker i databaser som är fritt tillgängliga för vem som helst att söka i, som Pubmed eller Google Scholar, är det bra att använda länkarna på kib.ki.se, för då få du tillgång till de artiklar som biblioteket prenumererar på via länken "Get it!@KI".

Webbläsartillägget Library Access

Bibliotekets tjänst Library Access är ett webbläsartillägg som automatiskt kollar upp vilka artiklar som du kan ladda ner via bibliotekets prenumerationer. Finns ingen prenumeration söker tillägget i första hand efter öppet tillgängliga versioner av artikeln, i andra hand länkar det till vårt beställningsformulär.

Gör så här för att installera Library Access till webbläsaren i din dator:

 • Ladda ner Library Access till din webbläsare. Tillägget finns för Chrome, Firefox, Safari, Edge och Opera när du använder dator (inte surfplatta eller mobiltelefon).
 • Installera Library Access genom att följa instruktionerna. Välj Karolinska Institutet i menyn. Tillåt gärna popup-rutor, eftersom de informerar dig när du kan få åtkomst till artiklar bakom betalväggar.
 • Klart! Nu kan du ladda ner artiklar från exempelvis Pubmed eller Google Scholar utan att först behöva besöka bibliotekets webbplats, även om de är publicerade i tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Den grå ikonen uppe i webbläsarens verktygsfält blir grön när Library Access är aktivt och har identifierat material som du kan få åtkomst till antingen via biblioteket eller öppen tillgång.

Lägg till KI som din institution i Google Scholar

När du går till Settings (som ibland bara visas som en kugghjulssymbol) under menyn (symbolen med tre vågräta linjer) i Google Scholar finns ett alternativ som heter Library links i vänstermarginalen. Här kan du söka fram och lägga till Karolinska Institutet och eventuellt andra institutioner som du också tillhör.

När du gjort det dyker Get it!@KI-länken upp bredvid de sökresultat som biblioteket prenumererar på även om du inte gått till Google Scholar via bibliotekets länkar.

Använd Browzine på datorn eller din mobila enhet

När du "bläddrar" i en tidskrift från din bokhylla med favorittidskrifter i Browzine behöver du inte logga in igen om du vill läsa en artikel, ladda ner den för att kunna läsa offline vid ett senare tillfälle eller exportera den till Endnote/Zotero. Använder du Browzine på en surfplatta eller mobiltelefon behöver du bara uppdatera dina inloggningsuppgifter en gång i halvåret för att fortsätta få tillgång till de tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

Felsökning och tips

Har du problem med att få tag på en artikel trots att du har gått någon av vägarna ovan eller sitter på campus? Se om dessa tips för felsökning kan hjälpa dig.

Har du problem att logga in med ditt KI-/studentkonto?

 • Har du bara problem när du försöker logga in på bibliotekets tjänster? Observera att du som student bara har tillgång till bibliotekets e-resurser så länge du är aktiv student i Ladok.
 • Har du generella problem med ditt konto? Kontakta Student-IT eller, om du är anställd, din IDAC-administratör.

Möts du av ett felmeddelande eller en helt vit sida istället för att komma tidskriftens hemsida?

 • Testa att rensa webbläsaren på cache och cookies.
 • Kontrollera att du har senaste versionen av webbläsaren du använder.
 • Testa en annan webbläsare. Webbläsarrelaterade åtkomstproblem tenderar att vara vanligare i Internet Explorer och Edge än i till exempel Chrome och Firefox.

Kommer du fram till rätt tidskrift, men inte till rätt artikel?

 • Sök fram tidskriften i reSEARCH (sökrutan på kib.ki.se) och se om du kan klicka dig fram till artikeln via år, volym och nummer. Ibland är det bara länken som är problemet, inte själva tillgången till artikeln.
 • Felanmäl gärna till kib@ki.se även om du kommer fram till artikeln så vi kan rätta länkningen.

Står det Ingen fulltext, eller att biblioteket inte har tillgång?

 • Sök fram tidskriften i reSEARCH (sökrutan på kib.ki.se) och se om tidskriften ska finnas tillgänglig det år som artikeln är publicerad.
  • Har vi inte tillgång trots att det står att vi ska ha det är det bra om du kontaktar biblioteket via chatt, telefon eller mejl, så vi kan lösa problemet och hjälpa dig att få tag i artikeln på annat sätt.
  • Är artikeln från ett år som vår prenumeration inte täcker, kan du beställa en kopia av artikeln via bibliotekets beställningsformulär. Anställda och doktorander samt studenter som skriver examensarbeten på KI beställer artikelkopior utan kostnad. Övriga studenter betalar 100 kr per artikel.

Möts du av felmeddelandet ”DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN”?

Felet är relaterat till din internetleverantörs DNS-tjänst, som inte lyckas översätta leverantörens domännamn till en IP-adress som webbläsaren kan hitta. Varken KI eller databasleverantören rår över problemet. Här är tips på saker som du kan prova:

 • Om du använder något virusprogram, lägg till ett undantag för vår proxyservers url (https://login.proxy.kib.ki.se/login?url=) i det programmet
 • Rensa webbläsarens cache
 • Testa en annan webbläsare
 • Starta om datorn (kan göra att DNS cache rensas)
 • Gäller problemet Cinahl, se info
 • Använd en annan DNS server än den som tilldelats av din internetleverantör, förslagsvis Google Open DNS: PC eller Mac
 • Flush DNS cashe: PC eller Mac.
Senast uppdaterad: 
2021-04-22