Endnote Online manual

Skapa konto / logga in i Endnote Online

Denna handledning används i undervisning av Endnote Online för studenter på Karolinska Institutet. Handledningen utgår från den version av Endnote Online du har tillgång till när du skapar ett konto via vår webbplats. Denna version är gratis för studenter och anställda på KI.

Endnote Online hjälper dig att:

  • samla och organisera referenser när du skriver ett arbete
  • infoga dina citeringar i Word och skapa en referenslista enligt gällande stilmall
  • enkelt byta och uppdatera dina referenser.

Förutom denna handledning som steg för steg går igenom hur du använder Endnote Online hittar du mer information på dessa sidor:

Senast uppdaterad: 
2020-12-07