EndNote Online-manual

Denna handledning används i undervisning av EndNote Online för studenter på Karolinska Institutet. Handledningen utgår från den version av EndNote Online du har tillgång till när du skapar ett konto via vår webbplats. Denna version är gratis för studenter och anställda på KI.

EndNote Online hjälper dig att:

  • samla och organisera referenser när du skriver ett arbete
  • infoga dina citeringar i Word och skapa en referenslista enligt gällande stilmall
  • enkelt byta och uppdatera dina referenser.

1. Skapa ett referensbibliotek

2. Samla referenser

3. Använda referenser (Word - Mac)

4. Använda referenser (Word - PC)

5. FAQ

Om du vill fördjupa dig

Förutom denna handledning som steg för steg går igenom hur du använder EndNote Online hittar du mer information på dessa sidor:

Kontrollera alltid att dina referenser blivit korrekta enligt den referensstil du använder:
Skriva referenser enligt APA och Vancouver