Publicera open access

Enligt KI:s policy för öppen publicering ska KI:s forskare göra sina sakkunniggranskade publikationer öppet och fritt tillgängliga. Detta ska ske, när så är möjligt, omedelbart i samband med publiceringstillfället. Det kan göras antingen genom att publicera artikeln open access i en tidskrift eller genom att självarkivera manuskriptet i ett öppet arkiv.

Publicera din artikel open access i en tidskrift

Open Access/APC Checker Tool

I "Open Access/APC Checker Tool" kan du söka efter tidskrifter som ingår i KI:s avtal med förbetalda publiceringsavgifter/APC. Om en tidskrift ingår visas en länk till förlaget och information om hur du tar del av avtalet. 

Steg för steg - publicera din artikel open access i en tidskrift

Ta hjälp av tjänsten "Open Access/APC Checker Tool" här ovan för att söka fram en tidskrift med förbetalda publiceringsavgifter. Följ länken i sökresultatet för att läsa mer om det avtal som gäller för den specifika tidskriften. Nästa steg är att skicka in din artikel till tidskriften. Du måste vara artikelns corresponding author och affilierad till Karolinska Institutet samt ange detta i artikeln. Kom ihåg att uppge din @ki.se-adress för att underlätta identifiering. Efter att artikeln har accepterats ska du välja öppen publicering och signera en Creative Commons-licens. Slutligen bekräftar universitetsbiblioteket att du uppfyller kraven för att få publiceringsavgiften betald. Din artikel blir därmed omedelbart öppet tillgänglig.

Självarkivera ditt manuskript i ett öppet arkiv

Många tidskrifter tillåter att man självarkiverar sitt manuskript i ett öppet arkiv (grön open access). Självarkivering kan omfattas av någon form av restriktion, oftast en embargoperiod på sex månader eller mer. Vilken version av manuskriptet som tillåts av tidskriftsförlaget kan också variera. Den version som de flesta forskningsfinansiärer och Plan S godkänner är den sakkuniggranskade och slutliga versionen av artikeln, Author's Accepted Manuscript (AAM), även kallat postprint. Databasen Sherpa Romeo tillhandahåller information om eventuella restriktioner.

KI:s öppna arkiv heter KI Open Archive. Mer information hur du går tillväga för att självarkivera ditt manuskript (eller den publicerade artikeln, VoR-versionen, om förlaget tillåter det) återfinns på sidan Publicera i KI Open Archive under avsnittet Självarkivera din artikel.

Öppen licens till din publikation (CC BY)

Det finns många anledningar att välja en öppen licens för din publikation, bland annat ställer forskningsfinansiärerna krav på detta och det är även ett krav i KI:s OA-policy. Läs mer angående val av öppen licens på sidan Öppen licens till din publikation (CC BY).

FAIR-principerna

FAIR-principerna är ursprungligen utformade för forskningsdata, men har börjat appliceras även på publikationer. Att uppfylla FAIR-principerna är en del av KI:s OA-policy.

Avtal med förbetalda publiceringsavgifter/APC:er

Biblioteket har avtal med förlag där publiceringsavgiften/APC:n är förbetald för forskare på Karolinska Institutet. Dessa förlag (inklusive författarinstruktioner) finns listade på sidan Avtal med förbetalda författaravgifter/APC:er. Där finns även avtal som ger forskare på Karolinska Institutet rabatter på de publiceringsavgifter de betalar själva.

Läs mer om open access

Här har vi samlat en del bakgrund samt vanliga frågor och förklaringar till begrepp som används.

Policy för öppen publicering vid Karolinska Institutet

Att du ska publicera din artikel öppet tillgängligt är en del av Policy för öppen publicering vid Karolinska Institutet

Kontakt

Mån–fre 9.00–16.00
08-524 84 000

Senast uppdaterad: 
2021-05-04