Olika sätt att publicera sig open access

Enligt KI:s policy för öppen publicering ska KI:s forskare göra sina sakkunniggranskade publikationer öppet och fritt tillgängliga. Detta ska ske, när så är möjligt, omedelbart i samband med publiceringstillfället. Det kan göras antingen genom att publicera artikeln open access i en tidskrift eller genom att självarkivera manuskriptet i ett öppet arkiv.

Publicera din artikel open access i en tidskrift

Open Access/APC Checker Tool

Open Access/APC Checker Tool kan du söka efter tidskrifter som ingår i KI:s avtal med förbetalda publiceringsavgifter/APC. Om en tidskrift ingår visas en länk till förlaget och information om hur du tar del av avtalet. 

Steg för steg - publicera din artikel open access i en tidskrift

Ta hjälp av tjänsten Open Access/APC Checker Tool här ovan för att söka fram en tidskrift med förbetalda publiceringsavgifter. Följ länken i sökresultatet för att läsa mer om det avtal som gäller för den specifika tidskriften. Nästa steg är att skicka in din artikel till tidskriften. Du måste vara artikelns corresponding author och affilierad till Karolinska Institutet samt ange detta i artikeln. Kom ihåg att uppge din @ki.se-adress för att underlätta identifiering. Efter att artikeln har accepterats ska du välja öppen publicering och signera en Creative Commons-licens. Slutligen bekräftar universitetsbiblioteket att du uppfyller kraven för att få publiceringsavgiften betald. Din artikel blir därmed omedelbart öppet tillgänglig.

Självarkivera ditt manuskript i ett öppet arkiv

Många tidskrifter tillåter att man självarkiverar sitt manuskript i ett öppet arkiv (grön open access). Självarkivering kan omfattas av någon form av restriktion, oftast en embargoperiod på sex månader eller mer. Vilken version av manuskriptet som du av tidskriftsförlaget tillåts självarkivera kan också variera. Den version som de flesta forskningsfinansiärer och Plan S godkänner är den sakkuniggranskade och slutliga versionen av artikeln, Author's Accepted Manuscript (AAM), även kallat postprint. Databasen Sherpa Romeo tillhandahåller information om eventuella restriktioner.

KI:s öppna arkiv heter KI Open Archive. Mer information hur du går tillväga för att självarkivera ditt manuskript (eller den publicerade artikeln, VoR-versionen, om förlaget tillåter det) återfinns på webbsidan E-spikning och självarkivering i KI Open Archive, under avsnittet Självarkivera din artikel.

Två personer sitter framför en laptop

Publiceringsstöd

Kontakta oss med frågor kring open access, bibliometri, litteratursökning, publicering i KI Open Archive och strategisk publicering.