Om webbplatsen

Karolinska Institutets universitetsbiblioteks övergripande uppdrag är att vara en stödfunktion för KI:s kärnverksamhet: att bedriva medicinsk forskning och utbildning. Detta uppdrag omfattar även bibliotekets webbplats vars syfte är att skapa goda förutsättningar för forskning och lärande på KI genom att erbjuda kontextuellt stöd för användarnas arbetsflöden och behov.

Tyck till om webbplatsen

Vi arbetar löpande med att förbättra vår webbplats. Om du har synpunkter eller frågor om innehållet eller webbplatsen i allmänhet kontakta gärna webbredaktionen via webb@kib.ki.se eller använd vårt tyck till-formulär.

Behandling av personuppgifter

Här lämnas information om hur Karolinska Instituets universitetsbibliotek behandlar personuppgifter som samlas in genom webbplatsen kib.ki.se

PuL och webbplatsen

Biblioteket behandlar personuppgifter enligt Personuppgiftslagen PuL SFS 1998:204. I och med att låntagaren ansöker om och erhåller ett lånekort samtycker denne också till att registrering av personuppgifter sker. Namn, adress och personnummer registreras i KIB:s låntagarregister. Mer om registrering av personuppgifter i låntagarregistret hittar du under bibliotekets låneregler.

På webbplatsen uppmanas du som besökare i samband med vissa webbtjänster att ange ditt namn och ditt lånekortsnummer. De personuppgifter du lämnar lagras och bearbetas i överensstämmelse med personuppgiftslagen. Vi lagrar därmed inte uppgifterna längre än vad som är nödvändigt, vi lämnar inte ut några uppgifter till andra företag eller organisationer och vi använder dem inte heller till andra ändamål än till det som anges i samband med registreringen.

Den information vi får om besökare används inte för att spåra dem som besökt oss. Informationen används till att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta.

Offentlighetsprincipen

KI är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut. Uppgifter i låntagarregistret omfattas av offentlighetsprincipen. För uppgift om enskilda personers lån, beställningar och reservationer råder dock sekretess enligt Offentlighets och sekretesslagen ( 2009:400) 40 kap 3.

Personuppgiftsansvarig och rätt att begära information

Den behandling av personuppgifter som sker på KIB är Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm, ansvarig för. Kontakta KI:s växel (telefon 08-524 800 00) för att nå personuppgiftsombudet på Karolinska Institutet. Har du frågor angående personuppgifter på biblioteket kontakta oss.

Du har rätt att begära information och de personuppgifter som behandlas hos dig oavsett om dessa samlat sin via en webbplatsen eller på annat sätt. Gäller din begäran uppgifter som finns registrerade hos KIB ska du skriva till KIB och begära ett sådant utdrag. Det måste vara ett egenhändigt undertecknat dokument, e-post är inte tillräckligt. Ett sådant utdrag har du rätt att få en gång om året utan kostnad. Om du finner att någon uppgift är felaktig eller ofullständig skall den uppgiften rättas.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om besökaren i själva cookiesfilerna. Det finns två typer av cookies:

  1. En permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är
    inne på en webbsida. Den försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder oss av sessionscookies, det vill säga cookien finns kvar tills du stänger webbläsaren alternativt är inaktiv så så länge att du blir utslängd från tjänsten. Flera av våra tjänster kräver cookies för att fungera men om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Webbanalysverktyg

Vi använder Google Analytics som webbanalysverktyg på webbplatsen. Verktyget använder i sin tur cookies för insamlandet av data. Den data som samlas in används av oss i syfte att förbättra webbplatsen och för att ge en bra användarupplevelse. Datan lagras av Google.

Senast uppdaterad: 
2017-12-18