Behandling av personuppgifter

Här lämnas information om hur Karolinska Institutet Universitetsbibliotek behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Karolinska Institutet (KI) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För frågor angående denna behandling kontakta kib@ki.se.

Ändamål för behandling

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket behandlar dina personuppgifter (så som till exempel namn, e-post och telefonnummer) när du:

  • anmäler dig till utbildningar, konferenser och andra evenemang som Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket arrangerar
  • beställer publikationer
  • lämnar inköpsförslag

Rättslig grund för behandling

Karolinska Institutet är en statlig myndighet och har en skyldighet att följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. KI kommer därför även att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning.

Dina personuppgifter hanteras enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Offentlighetsprincipen

Karolinska Institutet är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig som samlas in inom behandlingen skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen obehörig får ta del av känsliga uppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kib@ki.se.

Om du har synpunkter på KI:s behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@ki.se.

Om du inte är nöjd med KI:s svar, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål på KI:s behandling av dina personuppgifter.

Student som besöker infodisken i Solna.

Kontakta biblioteket

Du är välkommen att kontakta oss via telefon, e-post och chatt.

Öppettider telefon & chatt

mån - fre: 9:00-16:00
lör - sön: Stängt